P'cắh cóh t'ngay: 27/9/2020

Trần Đăng Vinh – muy cha nắc p’niên đhị Đà Nẵng – xọoc bhrợ têng, bhrợ tr’xăl bấc đhị đhăm k’tiếc da ding ca coong Tây yGiang (Quảng Nam) tợơ lâh g’luh tuh bhlong ga mắc bhlầng t’mêê đâu.

Nắc ma nuyh tr’nợơp tợơ đăh xuôi tước apêê vel crêê ta căh căh choom lướt ra vách tợơ lâh tuh, đơơng ch’na đh’năh tước trôông dấc, đơơng đác âm chô apêê vel đong lâh ta căt…, đha đhâm Trần Đăng Vinh (30 c’moo) dzợ pa zay lâng đhăm k’tiếc nâu.

Nắc ma nuyh tợơp bhrợ poong pa tệêt

Pazêng t’ngay TP Đà Nẵng xọoc nắc “đhị bha lầng” âng pr’luh COVID-19, a noo Trần Đăng Vinh nắc”ma nuyh bha lầng” k’đhợơng lêy, ra pặ k’bhuh tình nguyện zup zooi đhị zư pa dưah cr’ay, zooi đhanuôr doó lâh lưm k’đhap zr’năh. Bêl TP Đà Nẵng xọoc tợơp ơy mặ zêl lơi pr’luh Covid-19 cung nắc g’luh đhí a muốt số 5 moọt ooy k’tiếc bhlầng miền Trung.

Coh đhr’năng boo đhí, a noo ặt tớt căh tệêm xang nắc quyết định đâh đấc ooy zr’lụ k’tiếc da ding ca coong Tây Giang (Quảng Nam) tợơ bêl bơơn lêy xa nay đhanuôr xoọc zâng lâng tuh bhlong ga mắc bhlầng. Đhr’năng lêy xoọc tợơp tước Tây Giang, coh măt a noo nắc vel bhươl li bệê lụ laach, đong xang, c’lâng p’rang, bhươn tước căh rau rị dzợ vêy, zập rau zêng ting đác tuh loong bil. T’cooh Ploong Mười – đhanuôr chr’val Tr’Hy hay cớ: “Đác tuh chô hooi hor pâm bhroọt, đhanuôr căh loon ra văng rau rị, đh’rưah ta glụ đhấc xó ooy da ding, lơi lứch zập rau. Cung pr’đoọng tuh chô coh đâh ra diu, đhanuôr choom lêy c’lâng xó mứt doó ngai crêê tuh t’cọong p’loong”.

Tước bêl pặt boo, đhanuôr xiêr lêy nắc a tưch a đha, a’ọc, k’rọoc, chr’noh chr’bệêt, pr’đươi pr’dua coh đong lưch loong, đong xang lụ laach g’lấp bịng. Bh’cộ Tây Giang dáp k’dâng lêy nắc đợ bil bal tước 175 tỉ đồng.

Đhanuôr lêy vêy rau cha lalăm, oó đoọng chêệt crool- a noo Vinh pa chăp lêy. T’mêê pa căh cha nụp, đhr’năng boo tuh pa căh đhị facebook âng đay lâng t’đang apêê ting zup zooi,pa zước apêê pr’zợc pay xe hàng trôông dấc đấc ooy Tây Giang. 

Ha dợ dzợ bấc chr’val k’noong k’tiếc dzợ ta căt, căh vêy điện, căh vêy sóng điện thoại tu cơnh đếêc căh năl đhr’năng cơnh ooy. Poong Tà Lang pa tệêt lâng apêê chr’val zr’lụ k’noong k’tiếc crêê đác tuh pa hư zêng.

Anoo Vinh đh’rưah lâng đhanuôr guy ch’na đh’năh, mắm bhooh, a xiu gooh, mì gói, cha neh… chang k’ruung tước apeee vel pa tệêt lâng k’noong k’tiếc. Cơnh đếêc, k’ha riêng hun pr’hêl bơơn k’bhuh Đà Nẵng Tình Người âng a noo Vinh k’đhợơng lêy ơy tước apêê vel.

Bhui har bêl ơy vêy đác chô

Pazêng t’ngay tước apêê vel bhươl xoọc crêê ta căt, a noo Vinh bơơn lêy đhr’năng zr’năh k’đhap lâh mơ dzợ. Ha ul cha nắc dzợ choom đương, căh cợ chếêc bơơn rau cha pa đơ, ha dợ k’đhap bhlângnf âng đhanuôr coh đâu nắc đác ch’ngaach đoọng âm căh vêy.

T’cooh bhươl PơLong Nhăn, vel Nal, chr’val Lăng, đọong năl: tuh chô p’loong lưch, n’coo đác cung loong. Đhanuôr coh vel chếêc lêy tu đác ha dợ zập đhị đác zêng t’căl tợơ lâh tuh.

Anoo Vinh năc chếêc lêy cơnh đoọng choom lọc trực tiếp đác k’ruung đoọng đhanuôr vêy đác âm. M’jưah lâng đếêc nắc t’đang c’rơ âng đhanuôr, đh’rưah lâng chính quyền vel đong pa liêm n’coo đác, xây a bóc đác đoọng ha đhanuôr. P’niên hâng hơnh tu nâu ki nắc bơơn họom coh k’ruung đác mát.

"Cr’chăl nâu đhanuôr rơơm vêy boo đoọng vêy đác âm. Nâu kêi vêy apêê p’niên pa choom cơnh ra lọc đác ch’ngaach, đhanuôr bhui har pa bhlầng”- t’cooh Nhăn prá.

Tợơ pazêng đhr’năng lalua, đha đhâm nâu xay moon lưch loom, zước apêê lâng pa căh đhị Facebook âng đay lâng boóp p’rá “oó ha vil Tây Giang”. Zên zup zooi Tây Giang tợơ bơr pêê ha riêng dzoóc tước bơr pêê zệt ức đồng. Vinh ra lắp pazêng n’coo đác tr’nợơp. Lêy pazêng bhiệc bhrợ âng a noo bhrợ, k’ha riêng ức đồng tợơ apêê liêm loom pa gơi chô. Cơnh đếêc, k’ra bhầu met n’coo đác xoọc bơơn ra lăp đơơng chô đác tước vel bhươl.

Pazêng t’ngay đh’ưah ặt cha coh da ding ca coong Tây Giang, Vinh pa chăp lêy bhrợ n’hau đoọng đơơng chr’năp đanh mâng lâh mơ tợơ lâh tuh bhlong. Lêy Tây Giang nắc muy zr’lụ k’tiếc liêm bhlầng, pleng cơnh đhị Đà Lạt, muy t’ngay vêy puôn hân noo, crâng a bhuy dzợ liêm, a noo Vinh tước prá xay lâng bh’cộ chr’hoong đăh bh’rợ pa dưr cr’nọo bh’rợ "Du lịch thiện nguyện", đơơng apêê bhrợ bh’rợ liêm loom tước du lịch, pa câl chr’noh chr’bệêt, homestay, zư lêy chr’năp văn hoá tân tung da dặ… đoọng pr’ặt tr’mông âng đhanuôr bơơn ha dưr dal, z’lâh đhr’năng căh zập ch’na cha lâng z’lâh đha rựt.

Xọoc đâu a noo đh’rưah lâng pr’zợc âng đay ra văng bhrợ têng tour "Du lịch thiện nguyện" tr’nợơp moọt tợơp c’xêê 10 ha y.

Anoo PơLoong Plênh - cán bộ Phòng Văn hóa - thông tin chr’hoongTây Giang – xay truih coh pazêng t’ngay ặt đh’rưah lâng đhanuôr, lâng pazêng g’luh cha cha zi lưa, đhơ g’lếêh ha dợ anoo Vinh cung t’bunh k’chăng bêl lêy đhanuôr bhui har. Ha dưm chô, Vinh meh xrặ coh trang facebook âng đay đoọng apêê liêm loom năl tước đh’rưah zup zooi đhanuôr đâh loon… đh’rưah t’vaih poong pa tệêt bhlưa apêê k’bhuh từ thiện lâng chính quyền vel đong đoọng pr’hêl tước têy crêê ma nuyh đhanuôr xoọclưm k’đhap zr’năh.

"Pazêng cr’noọ bh’rợ âng a noo Vinh bhrợ đoọng ha đhanuôr, bhrợ ha zập ngai bơơn xợơng, lêy Vinh nắc vêy muy chr’năp liêm ta nih đoọng ha bấc ngai” a noo PơLoong Plênh moon./.

Tấm lòng trẻ nhắn gửi: 'Xin đừng quên Tây Giang'

Trần Đăng Vinh - một người trẻ ở Đà Nẵng - đang tạo những đổi thay lớn trên mảnh đất miền núi Tây Giang (Quảng Nam) sau trận lũ dữ vừa qua.

Là người đầu tiên từ miền xuôi tiếp cận những thôn làng bị chia cắt sau lũ, đưa lương thực cứu trợ, đưa nước về bản cho nhiều xã bị chia cắt..., chàng trai Trần Đăng Vinh (30 tuổi) vẫn miệt mài với mảnh đất này.

Tiên phong làm cầu nối

Những ngày TP Đà Nẵng đang là "điểm nóng" của dịch COVID-19, anh Trần Đăng Vinh là "thủ lĩnh" điều phối nhiều đội nhóm tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu, giúp đỡ người dân khó khăn. Khi TP Đà Nẵng bước đầu khống chế được dịch COVID-19 cũng là lúc cơn bão số 5 đổ bộ vào khúc ruột miền Trung.

Trong tâm bão, anh đứng ngồi không yên rồi quyết định nhanh chóng lên vùng núi Tây Giang (Quảng Nam) sau khi nhận tin bà con vừa gánh chịu trận lũ nguồn lịch sử. Cảnh tượng khi vừa đến Tây Giang, trước mắt anh là làng bản xác xơ sau lũ. Đường sá sạt lở, cầu cống hư hỏng nặng nề. Nhà cửa, cây cối, hoa màu, biết bao tài sản mà bà con dành cả một đời gầy dựng đều cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Ông Ploong Mười - người dân xã Tr’Hy - nhớ lại: "Nước lũ ùa về bà con trở tay không kịp, mọi người kéo nhau nhằm hướng núi mà chạy, bỏ lại tất cả. Cũng may lũ về khi rạng sáng, mọi người còn thấy đường nên không có ai bỏ mạng". 

Đến khi mưa tạnh, bà con lội xuống thì heo bò chết hết, mùa màng mất sạch, đồ đạc bị cuốn trôi, nhà cửa ngập trong bùn đất. Lãnh đạo huyện Tây Giang ước tính thiệt hại lên đến 175 tỉ đồng.

Bà con cần lương thực để tránh đói trước - anh Vinh nhẩm tính. Vừa đưa những hình ảnh đầu tiên cập nhật tình hình thiệt hại do lũ lên trang cá nhân để kêu gọi, anh nhanh chóng huy động bạn bè mình tiếp ứng thêm các xe hàng cứu trợ lên Tây Giang. 

Nhưng còn nhiều xã giáp biên giới vẫn đang bị chia cắt, không điện, không sóng điện thoại nên không có bất kỳ tin tức gì. Cây cầu Tà Lang nối các xã vùng biên bị lũ đánh nát bươm. 

Anh Vinh cùng bà con gùi lương thực với mắm muối, cá khô, mì gói, gạo... lội qua suối đến các thôn bản giáp biên. Cứ thế, hàng trăm suất quà được nhóm Đà Nẵng Tình Người do anh Vinh điều phối đã tiếp cận các thôn bản.

Niềm vui nước về

Những ngày len lỏi vào tận các thôn bản đang bị chia cắt, anh Vinh nhận thấy thực tế còn khắc nghiệt hơn. Đói ăn còn có thể đợi hoặc tìm bất cứ cái gì đó lót dạ, nhưng khó khăn lớn nhất là bà con nơi đây thiếu nước sạch trầm trọng. 

Già làng PơLong Nhăn, thôn Nal, xã Lăng, cho biết lũ cuốn tất cả, cuốn luôn cả đường ống nước của bà con. Người dân trong làng đi vớt rác ở các dòng nước tìm nguồn nước sạch nhưng tất cả nguồn nước vẫn đục ngầu sau lũ.

Anh Vinh tiếp tục lên phương án lọc trực tiếp nước suối để bà con có nước uống. Cùng với đó là kêu gọi sức dân, cùng chính quyền địa phương sửa đường ống dẫn, xây bể chứa cho bà con. Trẻ con mừng vì từ nay lại được tắm dưới dòng nước mát. 

"Mấy hôm nay bà con chỉ cầu mưa xuống để có nước. Nay có mấy bạn trẻ lên bày cách lọc để có nước sạch, bà con vui lắm" - ông Nhăn nói.

Từ những hình ảnh thực tế, chàng trai khẩn cầu chân thành trên Facebook cá nhân của mình với lời nhắn gửi "xin đừng quên Tây Giang". Con số hỗ trợ Tây Giang từ vài trăm nghìn lên đến vài chục triệu đồng. Vinh lắp những ống nước đầu tiên. Nhìn thấy những việc thực tế anh làm, hàng trăm triệu đồng từ các nhà hảo tâm tin tưởng gửi về. Cứ như thế, hàng ngàn mét ống nước đang được lắp đặt dẫn nước về các thôn bản.

Những ngày cùng ăn cùng ở giữa đại ngàn Tây Giang, Vinh nghĩ phải làm gì đó mang tính bền vững hơn để bà con không chịu đói lâu dài sau lũ. Nhận thấy Tây Giang là một vùng đất rất đẹp, khí hậu hệt như Đà Lạt, một ngày có bốn mùa, rừng nguyên sinh còn vẹn nguyên, anh Vinh tìm đến trao đổi với lãnh đạo huyện về kế hoạch phát triển mô hình "Du lịch thiện nguyện", đưa các đoàn thiện nguyện đến du lịch, tham quan, buôn bán nông sản đặc sản, homestay, bảo tồn văn hóa múa trống chiêng... để đời sống bà con được nâng cao, thoát cảnh thiếu lương thực và thoát nghèo. 

Hiện anh đang cùng các cộng sự của mình chuẩn bị tổ chức tour "Du lịch thiện nguyện" đầu tiên vào đầu tháng 10 tới.

Anh PơLoong Plênh - cán bộ Phòng Văn hóa - thông tin huyện Tây Giang - kể nhiều ngày ở với dân làng, với những bữa cơm rất muộn, tuy người thấm mệt nhưng Vinh và bạn của anh vẫn luôn nở nụ cười khi thấy bà con vui. Đêm về Vinh lại thức viết thư ngỏ trên trang Facebook để lan tỏa tấm lòng thảo thơm, kêu gọi, vận động bạn bè hỗ trợ bà con kịp thời... vừa tạo cầu nối giữa các đoàn từ thiện và chính quyền địa phương để quà đến đúng với bà con thật sự khó khăn.

"Những dự định anh Vinh làm cho bà con khiến ai cũng cảm nhận Vinh có một nội lực truyền cảm hứng đến nhiều người" - anh PơLoong Plênh nói./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn