Bêl đâu 3.4, bộ giáo dục lâng đào tạo ơy bhrợ têng hội nghị pachoom xay bhrợ chỉ thị số 10 âng thủ tướng chính phủ đắh bhiệc âng đơơng cr’liêng xa’nay zêl cha’groong t’tông k’roóch ooy bhiệc pachoom học đhị zâp vel đông giáo dục tơợ c’moo học 2013-2014.

Ting cơnh thứ trưởng Bộ giáo dục lâng đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa moon, cr’chăl ha nua zâp trường THPT ơy đươi tài liệu âng bộ, âng thanh tra chính phủ đoọng pachoom, hân đhơ cơnh đêếc, bhiệc bhrợ têng cắh lấh lieme choom. Bộ giáo dục lâng đào tạo ơy bhrợ padưr 6 bài pachoom ting c’lâng pachoom trực tuyến môn giáo dục công dân âng THPT, vêy pazưm cr’liêng xa’nay zêl cha’groong t’tông k’roóch âng đơơng ooy mạng đoọng zâp trường lêy cha’mêết. ooy ha y chroo, bộ nắc pazưm lâng thanh tra chính phủ, t’bhlâng âng đơơng zâp tài liệu lêy cha’mêết ooy mạng đoọng zâp trường THPT cóh prang k’tiếc lêy cha’mêết lâng đươi dua.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn