# Đhị Hà Nội, Uỷ ban zấp râu xa nay xã hội âng Quốc hội pa zum lâng Tổ chức y tế bha lang k’tiếc t’mêê bhrợ g’lúh prá xay, xay prá kinh nghiệm bha lang k’tiếc n’đắh bảo hiểm y tế pa zêng đha nuôr.

Đhị bêl g’lúh xay prá, apêê đại biểu âi xơợng t’coóh Keizo Takemi, nghị sĩ Nhật Bản, CHủ tịch diễn đàn Nghị sỹ Châu á ooy acoon ma nứih lâng t’bhlâng tr’pác kinh nghiệm cóh bh’rợ xơợng bhrợ chính sách crêê tước pa dưr pa zêng c’bhúh y tế pa zêng đha nuôr đhị Nhật Bản. t’coóh Keizo Takemi đoọng năl, Nhật Bản âi bhrợ têng pr’đhang pháp lý zấp prang, đhị đêếc nắc râu t’đui đoọng ngân sách Nhà nước cóh bh’rợ y tế lâng tr’mông tr’mêêh zấp ngai. Pa prá đhị bêl đâu, Chủ nhiệm Uỷ ban zấp râu  xa nay xã hội âng Quốc hội Trương Thị Mai moon ghít, bảo hiểm y tế pa zêng đha nuôr nắc muy đhị bấc râu chr’nắp âng chính sách trmông tr’mêếh zấp ngai lâng nắc muy cơ chế  tài chính, chroi đoọng bhrợ pa dưr y tế ma mơ lâng liêm ting crêê xa nay âng Hiến pháp bhr’lậ c’moo 2013. đh’rứah lâng bh;rợ xay moon bảo hiểm y tế cr’chăl ha nua nắc muy bhr’dzang đoọng t’hước tước bảo hiểm y tế pa zêng dha nuôr bêl tước  x’riá c’moo 2013 âi vêy 70% cha nắc ma nứih ting pấh bảo hiểm y tế. n’đhơ cơnh dêếc đoọng pa chắp tước 75% cha nắc ting pấh bảo hiểm y tế mật c’moo 2015 lâng 80% mật c’moo 2020, nắc Việt Nam choom t’bhlâng lâng ta luôn p’xoọng bhrợ chính sách.

 # Hội thảo tr’pác kinh nghiẹm bha lang k’tiếc lâng pa dưr c’lâng pháp lý n’đắh pr’đhang pr’loọng đong zước băn acoon p’niên lum pr’ặt tr’mông pa bhlâng zr’nắh k’đháp âi bơơn Bộ Lao động, TBlâng XH pa zum lâng tổ chức Care for Children lâng Quỹ acoon p’niên liên hợp quốc ( UNICEF) t’mêê bhrợ đhị Hà Nội. đhị hội thảo, pa cắh mặt Bộ LĐ- TBlâng XH đoọng năl, nâu câi, prang k’tiếc vêy dâng lấh 400.000 p’niên bơơn đớp trợ cấp xã hội băn par đhị vel bhươl, dâng 170.000 p’niên bơơn đớp băn par cóh apêê pr’loọng đong, lấh 22.000 p’niên bơơn băn par cóh apêê dong za zum.

# Hội đồng pa zum xay trúih, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam t’mêê  g’lúh xay trúih Hiến pháp c’moo 2013 lâng apêê Luật bơơn Quốc hội khoá 13 ( g’lúh họp thứ 6) ha lỵ lêy tước cán bộ bha lâng lâng báo cáo viên cấp tỉnh. đhị hội nghị, apêê đại biểu bơơn xay trúih ooy Hiến pháp c’moo 2013, Luật k’tiếc k’buynh bhr’lậ… lấh n’nắc, apêê đại biểu công bơơn xơợng ooy đợ cr’liêng t’mêê, bhrợ bhr’lậ cóh cr’chăl bhrợ têng lâng ha lỵ lêy Hiên pháp c’moo 2013. đhị đêếc đoọng lêy, Hiến pháp c’moo 2013 pa cắh lêy đệ lấh, ghít lấh đợ Hiến pháp g’lúh l’lăm; moon ghít Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩ âng đha nuôr, tu đha nuôr; moon ghít râu k’đhơợng xay âng Đảng…

# Kiêng pa dưr nhân râu yêm têêm c’lâng p’rang cơnh lâng poong ta dôông, tổ pa bhrợ âng tỉnh Lai Châu xoọ t’bhlâng chr’mêệt lêy đợ pa zêng poong dôông cóh vel đong tỉnh. ting cơnh xay trúih tr’nơợp, tỉnh Lai Châu nâu câi xoọc vêy dâng 122 bêệ poong. Xang bêl xay moon đhr’năng âng c’bhúh poong dôông, tổ pa bhrợ vêy xay moon lâng UBND tỉnh lâng Bộ Giao thông vận tải ooy quy chế k’đhơợng lêy, bhrợ têng lâng bấc c’lâng bh’rợ bhrợ pa liêm đoọng yêm têêm âng apêê poong dôông cóh vel đong. Đh’rứah lâng xay trúih lâng pa choom đoọng bh’rợ ra pặ bhrợ, clặ moon đợ mơ poọng mặ ặt zâng ha lêêng buôn lêy, buôn năl đoọng u liêm crêê ha bh’rợ lướt ra vách âng đha nuôr. UBND tỉnh Lai Châu âi k’đươi apêê tổ pa bhrợ bhrợ xang g’lúh ch’mêệt lêy, xay moon đợ poong dôông l’lăm t’ngay 30/4 ha y.

# Ting Sở Giao thông vận tải tỉnh Đăk Lặks, nâu câi, cóh vel đong tỉnh vêy 318 bêệ poong, bấc bhlâng nắc poong dôông, cóh đêếc, apêê chr’hoong Krông Bông, Cư M’gar, Lăk, Ea Kar nắc đợ vel đong vêy bấc poong dôông bhlâng, zấp vel đong vêy tơợ 32-44 bêệ/ bấc poong bhrợ têng tơợ đănh ặ, n’đhang cắh bơơn bhrợ bhr’lậ, đhị bêl đêếc, poong ta luôn ặt zâng ha lêêng, pa bhlâng nắc đhị apêê t’ngay xoót pay bh’nơơn ha rêê đhuốch, tu cơnh đêếc cr’pân pa bhlâng. Choom pa chắp, apêê đơn vị chức năng, apêê vel đong choom đấh ch’mêệt lêy, dáp lêy, vêy cơnh ra văng bhrợ liêm ghít đoọng bhrợ apêê dự án bhrợ têng poong ha đhuôr yêm têêm ha ma nứih công cơnh bấc xe cộ ting pấh lướt.

# Bhươn k’tiếc k’ruung CHư Mom Ray bhứah lấh 56.400 hecta pác bhrợ 56 zr’lụ crêê âng 2 vel đong chr’hoong Sa Thầy lâng Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Hân noo xơớt c’moo đâu, nâu đoo nắc zr’lụ đấh bhlâng ặt cóh moon p’rơớt 5, pa bhlâng cr’pân buôn vêy ra roóh crâng zấp bêl. Cóh bấc t’ngay ha nua, lấh 40 cán bộ, nhân viên kiểm lâm âng bhườn n’nâu đh’rứah lâng c’bhúh hợp đồng ta luôn bơơn đớc đhị đhr’năng  đương rơớt lâng óih crâng. Kiêng cha groong đhr’năng roóh crâng, Bhườn K’tiếc k’ruung Chư Mom Ray ta luôn  lướt ch’mêệt lêy đợ apêê ngai loóch mật ooy crâng t’bơơn a chim a đhắh lật xa nay, chơớc ley nam păn,…, pa choom đoọng đha nuôr đươi dua óih liêm crêê têêm ngăn bêl óch ha rêê ha lai. Ban k’đhơợng lêy bhườn k’tiếc k’ruung Chư Mom Ray công âi ra văng đớc bh’rợ t’pặt ra roóh ting c’lâng xa nay 4 đhị đêếc: ma nứih đhị đêếc, pr’đươi pr’dua đhị đêếc; k’đhơợng moon đhị dêếc, zooi por đhị dêếc”… t’coóh Nguyễn Quốc Phúc, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm chr’hoong Sa Thầy đoọng năl:

Bêl bơơn đớp xay moon roóh crâng, Hạt kiểm lâm vêy xay moon ha c’la crâng công cơnh UBND apêê chr’val, thị trấn xay moon lâng apêê lực lượng đhị dêếc đấh bhrợ têng. Cơnh lâng roóh crâng ga mắc nắc Hạt kiểm lâm vêy xay trúih đoọng ha đồng chí chủ tịch UBND chr’hoong choom k’đươi ma nứih lâng pr’đươi pr’dua bha lâng cóh vel đong chr’hoong, pa bhlâng nắc cơnh lâng c’bhúh công an, quân đội, biên phòng đoọng đấh loon t’pặt óih.

# Tàu Hải quân âng Xinh-ga-po pa zêng 250 cha nắc âng Trung tác Chew Kelvin k’đhơợng âi mật tước ch’nang Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, tơợp ha g’lúh lum k’tiếc k’ruung hêê tơợ 4-7/3/2014. nâu đoo nắc g’lúh lướt lum Việt Nam g’luh 9 âng  tàu Hải quân Xinh-ga-po. Cóh cr’chăl tước lum, sĩ quan lâng thuỷ thủ tàu vêy tước lum bh’cộ UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 lâng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Xang n’nắc, 2 n’đắh vêy tước lum lêy tàu mị n’đắh; tơợp pa choom za zum n’đắh chơớc lêy- trôông dấc cóh biển lâng pa choom đươi dua tín hiệu cờ quốc tế, tr’ang đèn, thông tin vô tuyến; giao lưu thể thao lâng Hải Quân Việt Nam lâng ting pấh lêy muy bơr đhị la liêm pr’hay âng vel đong thành phố Đà Nẵng.

# Cóh pr’đhang Hội trại lang p’niên c’noong k’tiếc tỉnh Đăk Lắk c’moo 2014, đhị thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk lắk t’mêê ta bhrợ g’lúh pa prá bhlưa Đoàn đha đhâm  c’mâr Việt Nam tỉnh Đăk Lăk lâng Hội Liên  hiệp đha đhâm c’mâr Mondulkiri ( Campuchia). Đhị g’lúh prá xay đha đhâm c’mâr âng 2 tỉnh Đăk Lăk ( VN) lâng Mondulkiri ( CPC) âi xay trúih ooy bh’rợ bhrợ têng, đhr’năng xay bhrợ âng đay. Mị đắh xay moon, bh’rợ bhrợ têng Hội Trại lang p’niên c’noong k’tiếc g’lúh n’nâu âi liêm choom. Đhị đêếc, âi bhrợ t’váih pr’đơợ ha đha đhâm c’mâr 2 tỉnh chọ pa nhâm râu đoàn kết, pa dưr cớ loom luônh liêm pr’hay, tr’zooi tr’zúp đh’rứah tu  râu độc lập âng mị k’tiếc k’ruung bêl ahay, lâng bhrợ têng pa dưr râu têêm ngăn xoọc nâu câi. A noo Y Vinh Tơ- Bí thơ Tỉnh đoàn Đăk Lăk đoọng năl, cr’chăl ha y, lang p’niêng Đăk Lăk t’bhlâng bhrợ têng zooi đha nuôr tỉnh pr’zớc, l’lăm cóh hân xơớt c’moo đâu, đoàn cán bộ y-bác sĩ âng tỉnh Đăk Lăk vêy tước khám, pa dứah ga goóh ha đha nuôr muy bơr zr’lụ cóh tỉnh Mondulkiri.

# Ting cơnh xay moon tơợ Cục khảo thí lâng Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục lâng Đào tạo, thí sinh vêy tơợp đoọng hồ sơ mật thi cao đẳng đại học c’moo 2014 tơợp tơợ t’ngay 17/3 tước lứch t’ngay 17/4. pa ghít, đợ thí sinh pấh thi ooy apêê trường ta thi, tuyển sinh ting hình thức 3 za zum âng Bộ; đợ trường tuyển sinh ting đề án la lay n;’đhang đớp pay hồ sơ đhị apêê sở giáo dục lâng đào tạo vêy đoọng hồ sơ zước thi, tuyển sinh cóh apêê đhi âng apêê Sở k’đươi moon tơợ t’ngay 17/3 tước 17/4. đợ trường thi, tuyển sinh ting đề án la lay nắc trực tiếp đớp pay hồ sinh, căh xay moon đhị apêê Sở giáo dục lâng đào tạo nắc ma xay moon t’ngay c’xêê la lay.

# Bệnh viên Tw Huế t’mêê đươi dua “ Hệ thống ra pặ hàng khám bệnh bhriêl” âng Công ty dịch vụ Viễn thông May mắn, thành phố HCM zooi đoọng. dịch vụ n’nâu chr’nắp k’noọ 200 ức đồng, zooi ma nứih ca ay tước khám cr’ay tơợ ch’ngau lâng bơơn đoọng số ra pặ hàng cóh tin nhăn cắh cậ cóh internet, doó đănh đương kía. Pa bhlâng nắc, hệ thống n’nâu đoọng ma nứih ca ay chơớc pay bác sĩ ha đay, xăl phòng ha dang kiêng… xang bêl tơợp bhrợ lêy đhị Trung tâm Nhi khoa, hệ thống n’nâu âi bơơn đươi dua bhứah cóh Bệnh viên Tw Huế. T’coóh Hồ Xuân Nguyên, k’đhơợng kỹ thuật Công ty dịch vụ viễn thông May mắn đoỌng năl:

Nâu câi nắc vêy hệ thống đăng ký đhị internet, apêê đoo choom ặt cóh  đong nhắn tin lâng pay sô ra pặ khám. Đhị đêếc, công ty vêy zooi đoọng muy bơr bh’rợ nhắn tin đoọng t’moóh số ra pặ khám lâng vêy choom mật ooy website buôn đoóc đươi cóh điện thoại Smatphons, đoọng choom mật lêy đương tước a đay khám. Doó bhrợ đương kía đănh dzợ cơnh bêl ahay.

# Công an chr’hoong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị t’mêê coóp k’đhơơng muy c’bhúh n’loong trắc cắh âi năl âng ngai. Đhị đong p’căn Trần Thị Thảo, ặt cóh khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo, chr’hoong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị; công an chr’hoong Hướng Hoá âi bơơn lêy 4 tấn n’loong trắc âi bơơn ta bhlắh ta tứi. ting cơnh xay moon nâu câi, muy tấn n’loong trắc vêy chr’nắp 70-80 ức đồng… pa zêng n’loong n’nâu bơơn hếch moon âng apêê ma nứih ặt cóh zr’lụ thị trấn Lao Bảo,  hr’hoong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị câl tơợ Lào, xang n’nắc chơớc lêy c’lâng t’mật ooy Việt Nam. Apêê cơ quan chức năng xoọc bhrợ têng đợ n’loong n’nâu ting quy định âng pháp luật./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn