Liên bộ tài chính-công thương nắc đấh lêy cha’mêết bhiệc padưr zên pa’câl sữa âng zâp doanh nghiệp. cr’liêng xa’nay nâu bơơn ta moon pa’glúh đhị g’lúh họp báo zâp c’moo âng Bộ công thương bơơn ta bhrợ t’ngay nua đhị Hà Nội. bhiệc 4 hãng sữa pậ chr’nắp cóh prang k’tiếc k’ruung lâng cóh k’tiếc k’ruung lơơng pazêng: Vinamilk, Mead Johnson VN, Nestle VN, Friesland Campina VN zêng padưr pa’dzoọc zên pa’câl đoọng ha p’niên dứp 6 c’moo  bhrợ đhanuôr cắh yêm loom. T’mêê đâu, đhị g’lúh pr’họp chính phủ c’xêê 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng moon k’đươi zâp bộ ngành crêê tước, trực tiếp nắc bộ trưởng bộ tài chính lêy cha’mêết bhiệc padưr pa’dzoọc zên câl sữa đoọng ha p’niên dứp 6 c’moo, lêy bhrợ rơợng nhâm ting cơnh quy định pháp luật. đắh bhiệc nâu, thứ trưởng Bộ công thương Đỗ Thắng Hải cung moon, ooy t’ngay đâu 4/3, liên bộ tài chính-công thương nắc vêy g’lúh họp đoọng bhrợ gít bhiệc pa’dzooc ên pa’câl sữa, paliêm zên pa’câl sữa, ta’ơơi moon râu ta’moóh đắh bhiệc nâu, vêy hay cắh zâp doanh nghiệp pr’zước padưr pa’dzoọc zên câl sữa cắh? t’coóh Nguyễn Phương Nam, phó cục trưởng cục k’đhơợng zư tr’zêệng đoọng năl, đợ c’moo đăn đâu, thị trường sữa VN tr’zêệng k’rơ. Hân đhơ bơơn lêy bhrợ cắh leiem crêê, nắc đhị bhiệc 4 doanh nghiệp pậ zêng padưr pa’dzoọc zên câl, cục k’đhơợng zư tr’zêệng xoọc pazưm lâng zâp cơ quan chức năng đoọng lêy cha’mêết lâng toom coọp:

Lâng pr’đươi sữa têêm ngăn zên pa’câl, đắh pr’đươi sữa vêy 2, 3 đắh pr’đươi tr’zêệng bơơn k’đhơợng liêm nhâm zên pa’câl. Ooy 2 c’moo hanua, cục k’đhơợng zư tr’zêệng cung lêy cha’mêết lêy liêm gít doanh nghiệp. lâng cung ơy vêy zâp số liệu cóh cr’loọng k’tiếc k’ruung lâng cóh lơơng. Đắh bhiệc zâp doanh nghiệp padưr pa’dzoọc zên pa’câl sữa, cục k’đhơợng zư tr’zêệng xoọc pazưm lâng zâp đơn vị đoọng lêy cha’mêết, hadang bơơn lêy bh’rợ tr’zêệng, nắc lêy cha’mêết lâng hadang vêy bh’rợ tr’zêệng nắc lêy cha’mêết bhlâng. Cục xoọc t’bhlâng lêy cha’mêết lâng zâp bộ ngành chức năng đoọng bhrợ gít.

# Tỉnh Đồng Tháp t’mêê vêy bha ar đắh bhiệc đoọng pa’xoọng zên k’noọ 10 tỷ đồng đoọng ha 5 chr’hoong: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình lâng Tháp Mười đoọng zooi zúp zâp zên phân bón lâng zanươu zư lêy tơơm chr’nóh ha đhanuôr vêy k’tiếc chóh ha’roo ha’ọt ha’pruốt 2013-2014 crêê pr’lúh k’gơu bhrợ pa’hư. UBND tỉnh moon k’đươi sở nông nghiệp lâng padưr pa’xớc vel bhươl pazưm lâng zâp vel đông đắh bhiệc lêy cha’mêết, năl gít mơ pr’lúh cr’ay lâng k’tiếc ha’roo crêê pr’lúh k’gơu bhrợ pa’hư. UBND zâp chr’hoong bơơn zooi zúp nắc vêy trách nhiệm lêy cha’mêết, xay moon đợ mơ bil hư ha’roo âng k’gơu bhrợ pa’hư, mưy zooi zúp đoọng ha đhanuôr crêê bil hư cơnh quy định.

Chi cục thú y tỉnh Lai Châu t’mêê pay 30 mẫu a’tứch, a’đha đhị zâp chợ lâng c’roọl b’băn đhị vel đông chr’hoong Phong Thổ lâng tp.Lai Châu đoọng lêy cha’mêết pr’lúh cúm a’tứch a’đha. Bh’nơơn lêy cha’mêết nắc zêng âm tính lâng pr’lúh cúm a’tứch a’đha đhị tỉnh Lai Châu bơơn năl gít nắc bấc bhlâng tu bhiệc âng đơơng a’tứch a’đha tơợ zâp đắh tỉnh đăn đhị đâu bấc bhlâng. Tỉnh ơy bhrợ padưr 3 đhị đương zêl cha’groong, lêy cha’mêết a’chim a’đhắh đhị vel đông đắh bhiệc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đhị vel đông đăn lâng zâp tỉnh cơnh Yên Bái, Điện biên lâng Lào Cai. T’coóh Lê Trọng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đoọng năl:

Xoọc đâu c’bhúh biên phòng nắc ơy bhrợ zâp đhị đương zêl cha’groong đhị zâp cửa khẩu lâng zâp c’lâng lướt lâng bhrợ têng bhiệc xay moon đoọng ha đhanuôr đhị zr’lụ k’noong k’tiếc oó t’moót a’tứch a’đha tơợ zâp đắh TW chô. Ooy đâu xay moon âng c’bhúh biên phòng t’mêê đâu nắc ơy vêy lấh 30 đhị zêl cha’groong đhị cửa khẩu lâng zâp c’lâng lướt truíh k’noong k’tiêc. T’mêê đâu cung ơy lêệng c’chêết lấh 200 p’nong a’tứch m’ma.

# Đhị đhr’năng pr’lúh cúm a’tứch a’đha dưr váih k’rơ bấc, tỉnh Khánh Hoà xoọc pr’hân bhrợ têng paliêm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đhị vel đông prang tỉnh, lêy cha’mêết zêl cha’groong pr’lúh cr’ay nâu. C’xêê pazưm bhrợ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng zêl cha’groong pr’lúh cúm a’tứch a’đha đhị tỉnh Khánh Hoà nắc tơợp tơợ t’ngay 1/3, pazêng 127 chr’val, phường vêy b’băn, lêệng bh’zi, pa’câl a’tứch a’đha đhị vel đông. Pr’lúh cúm a’tứch a’đha đhị tỉnh Khánh Hoà xoọc dưr váih k’rơ bấc lâng trơơi boọ đấh ooy 20 chr’val, âng 3 chr’hoong, lâng lấh 40 r’bhâu p’nong a’tứch a’đha crêê pr’lúh cr’ay. Đoọng lêy cha’mêết zêl cha’groong cr’ay, lấh mơ 5 r’bhâu lít hoá chất Bộ nông nghiệp lâng padưr pa’xớc vel bhươl zooi zúp, tỉnh Khánh Hoà dzợ đoọng pa’xoọng 4 r’bhâu lít hoá chất đoọng ha zâp vel đông bhrợ têng phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường c’roọl bh’năn. T’coóh Lê Thắng, chi cục trưởng chi cục thú y tỉnh Khánh Hoà đoọng năl:

Bhrợ têng mưy g’lúh pậ bhứah cơnh đêếc nắc bhiệc bhrợ têng liêm choom lấh. đắh bhiệc phun hoá chất đươi dua zên âng tỉnh cắh cậ TW zooi zúp zâp chr’hoong lêy xay bhrợ, đoọng zên đoọng phun, oó đoọng ha đhanuôr cắh cậ nắc bhrợ pa’đenh cr’chăl t’ngay phun.

# Bêl hi’nua, truíh c’lâng bhlâng 14 đhị vel đông 12, chr’val Nâm N’Jang, chr’hoong Đắk Song, chr’hoong Đắc Nông nắc dưr váih 1 g’lúh ra’roóh crâng. C’bhúh kiểm lâm chr’hoong lâng đhanuôr vel bhươl ơy lâng xoọc t’bhlâng zêl t’pắt lơi ra’roóh. Tước hi’bu nua 3/3, k’tiếc crâng ơy crêê roóh cát k’dâng lấh 4.000 mét vuông. Đhị đâu nắc đhị zr’lụ crâng g’mrâng bơơn ta chóh zâp râu t’nơơm h’ngoo lâng crâng a’bhưi âng Hạt kiểm lâm chr’hoong Đắc Sông k’đhơợng zư. Râu tu roóh cát nâu nắc tu đhanuôr cắh p’gít lêy paliêm, hân đhơ cơnh đêếc, tu đấh bơơn lêy nắc đhị roóh cát nâu đấh bơơn zêl cha’groong. Xoọc đâu, c’bhúh kiểm lâm Đắc Sông cung xoọc vêy mặt đhị đâu đoọng bhrợ têng, lêy cha’mêết đợ mơ roóh cát.

(Nhạc)

# Ooy c’moo 2014, tp.Đà Nẵng nắc zooi zúp bhr’lậ 818 đhr’nông đông đoọng ha zâp apêê chính sách, manứih vêy công lâng cách mạng đhị vel đông. UBND tp.Đà Nẵng đoọng zên bhrợ têng ting đề án nắc 3,6 tỷ đồng zooi zúp bhrợ 180 đhr’nông đông, 1,6 tỷ đồng pay đợc l’lăm đắh zên âng thành phố bhr’lậ 81 đông n’lơơng. Ting lêy pr’ắt bh’rợ âng zâp vel đông, ha mơ đenh âng zâp đhr’nông đông, thành phố nắc lêy cha’mêết zooi zúp, bhrợ t’mêê pazêng. C’moo 2013, tp.Đà Nẵng nắc ơy bhrợ bhr’lậ 900 đhr’nông đông lâng pazêng zên nắc 18 tỷ đồng.

# C’moo 2013, đhị vel đông tỉnh TTH nắc ơy dưr váih 51 g’lúh bhrêy tắh pabhrợ, pa’xiêr 11 g’lúh ting lêy lâng c’moo 2012 lâng doọ vêy manứih chêết, vêy 11 cha’nặc bhrêy tắh. zâp doanh nghiệp pabhlâng k’rang lâng bhrợ têng zâp lớp pachoom đoọng ha pêê pabhrợ, zúp đoọng ha manứih pabhrợ pa’xiêr cr’ay bh’rợ tr’nêng, lấh mơ nắc đhị zâp doanh nghiệp bhrợ têng cắh leiem crêê môi trường pabhlâng k’rang tước bhiệc nâu. T’coóh Nguyễn Thanh Kiếm, GĐ Sở lao động thương binh lâng xã hội tỉnh TTH-trưởng ban k’đhơợng xay Tuần lễ k’tiếc k’ruung đắh vệ sinh têêm ngăn pabhrợ zêl cha’groong ra’roóh pr’tóh g’lúh 16 xay moon đắh bhiệc ra’văng bhrợ âng vel bhươl lêy chô tước bhiệc nâu đhị tỉnh TTH:

Azi năl gít tuần lễ k’tiếc k’ruung ta bhrợ tơợ t’ngay 16-22/3. Cr’chăl t’ngay cắh mơ đenh hân đhơ cơnh đêếc, bhiệc k’rang âng manứih pabhrợ nắc cr’chăl bhrợ têng. Tu cơnh đâu, xang bêl bhiệc moon k’đươi bhrợ têng đhị vel đông tỉnh, azi nắc t’bhlâng ặt bhrợ zâp bh’rợ, lấh mơ nắc bhiệc xay moon, t’bhlâng bh’rợ lêy cha’mêết đhị zâp doanh nghiệp đoọng bhrợ ha cơnh têêm ngăn pabhrợ đhị zâp đắh bh’rợ.

# Đhị đông tr’thi thể dục thể thao tỉnh Đắc Nông t’mêê ta bhrợ chi’ớh bóng chuyền pân’đil bha’lang k’tiếc cúp VTV-Bình Điền g’lúh 8 c’moo 2014. G’lúh thi nâu âng liên đoàn bóng chuyền VN, trung tâm đài truyền hình VN đhị tp.HCM, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền lâng sở văn hoá thể thao lâng du lịch tỉnh Đắc Nông pazưm bhrợ têng. Tước pấh g’lúh tr’thi c’moo đâu vêy 8 đội pazêng, VTV-Bình Điền, Ngân hàng công thương VN, Thông tin Liên Việt PosBank, tuyển p’niên VN, cao su Phú Riềng, trường thể thao Weifang-Trung Quốc, Trường đại học Sơn Đông-Trung Quốc lâng Tuyển p’niên Myanmar. Zâp đội nâu pác bhrợ 2 bảng, tr’thi p’đhiêr đoọng lêy pay 4 đội moót thi vòng bán kết, chung kết. đội vô địch nắc bơơn 15.000 USD, đội dzoọng thứ 2 nắc 8.000 USD, dzoọng thứ 3 nắc 6.000 USD lâng 2, 3 ch’ner n’lơơng, lâng pazêng zên cher đoọng k’noọ 35.000 đôla Mỹ. g’lúh thi nâu nắc tơợp t’ngay đâu tước lứch t’ngay 11/3.

# Honeywell-1 công ty k’đơơng a’cọ đắh bhiệc bhrợ têng lâng công nghệ toàn cầu t’mêê moon k’đươi xa’nay bh’rợ trại hè t’viêng 2014 cóh bha’lang k’tiếc. đợ giáo viên THCS chắp kiêng bhiệc pachoom đắh padưr pa’xớc liêm nhâm nắc vêy g’lúh ting por bhrợ trại ch’noọng 5 t’ngay đhị tp.San Dieho, bang Califonia, Mỹ. zâp giáo viên bơơn lêy pay nắc tước pấh trại ch’noọng tơợ t’ngay 22-27/6 c’moo đâu lâng bơơn độp học bổng pazêng xa’nay bh’rợ pachoom 5 t’ngay, vé bhuông păr, zên khách sạn lâng đợ zên tài liệu pachoom n’lơơng. C’moo n’nắc ahay, 70 giáo viên trung học tơợ 10 k’tiếc k’ruung nắc ơy bơơn độp học bổng nâu. Xa’nay bh’rợ trại ch’noọng t’viêng bơơn ta bhrợ tơợ c’moo 2009, pazưm ooy đợ c’lâng bh’rợ pachoom lalua bhlâng đắh khái niệm năng lượng, padưr pa’xớc liêm nhâm lâng môi trường. lâng zâp giáo viên THCS VN, trại ch’noọng t’viêng nắc g’lúh đoọng bơơn đh’rứah bhrợ bhiệc lâng zâp giáo viên tước tơợ bấc đắh k’tiếc k’ruung cóh bha’lang k’tiếc, đh’rứah ting tr’pác râu cr’noọ cr’niêng lâng c’lâng bh’rợ đoọng zooi zúp zâp lang ha y chroo đhị VN năl gít lấh mơ râu chr’nắp liêm âng bhiệc padưr pa’xớc liêm nhâm.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn