Thủ tướng Chính phủ t’mêê pa glúh Chỉ thị số 31 đắh bhiệc t’bhlâng p’too pa choom pr’ắt tr’nớt đoọng ha học sinh, sinh viên.

Ting đêếc, Thủ tướng chính phủ k’đươi moon Bộ Giáo dục lâng Đào tạo t’bhlâng p’too pa choom pr’ắt tr’nớt đoọng ha học sinh, sinh viên ooy zâp bh’rợ p’too pa choom, lêy cha mêết. P’too p’zương bhrợ pa dưr zâp bài pa choom, video clip, c’léh cha nụp, bha ar xrặ ooy đắh p’too pa choom pr’ắt tr’mung liêm glặp lâng zâp cấp học. Bhrợ pa dưr trường học têêm ngăn, liêm ta níh.

Lêy cha mêết xăl t’mêê cr’liêng xa nay, bh’rợ pa choom môn học giáo dục pr’ắt tr’nớt, xăl t’mêê pa choom giáo viên đắh pr’ắt bh’rợ nhà giáo, pa dưr dal liêm choom bh’rợ pazưm âng nhà trường, pr’loọng đông, xã hội, lêy cha mêết, xay moon bh’rợ p’too pa choom pr’ắt tr’mung học sinh, sinh viên.

Thủ tướng k’đươi moon Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương t’bhlâng k’đhơợng zư lâng trách nhiệm đắh bh’rợ pa choom pr’ắt tr’nớt đoọng ha học sinh, sinh viên, têêm ngăn môi trường giáo dục têêm ngăn, liêm k’rơ./.

Ban hành Chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31 về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, Thủ tướng chính phủ yêu cầu: Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm. Khuyến khích xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học. Xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Rà soát đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức; đổi mới đào tạo giáo viên về đạo đức nhà giáo; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội; kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh./.

(VTV)

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn