Đhị tp.Tuy Hoà, Bộ nông nghiệp lâng padưr pa’xớc vel bhươl t’mêê pazưm lâng UBND tỉnh Phú Yên bhrợ têng diễn đàn xay moon bấc râu bhiệc crêê tước bhrợ têng, câl pay, lâng đươi dua a’xiu ngừ. prang k’tiếc k’ruung vêy k’dâng 3.500 bhuông tước pấh bơơn bhrợ a’xiu ngừ, lâng k’dâng 35.000 apêê pabhrợ ting pấh bhrợ bh’rợ nâu. C’moo 2013, bh’nơơn bơơn bhrợ a’xiu ngừ mắt pậ bơơn 16.000 tấn. bh’rợ bơơn bhrợ a’xiu ngừ đại dương cóh VN xoỌc dzoọng thứ 3 ooy cơ cấu pr’đươi thuỷ sản âng đơơng pa’câl. Hân đhơ cơnh đêếc, bh’rợ nâu nắc bấc tự bơơn bhrợ, bhiệc bhrợ têng, câl pay lâng đươi dua cắh lấh liêm choom. Đhị bh’rợ nâu, bấc boọp p’rá xay moon đắh bhiệc padưr dal đhr’năng k’đhơợng zư, xay moon, bhrợ têng âng zâp cơ quan k’đhơợng zư nhà nước lâng bh’rợ bơơn bhrợ, câl pay lâng bhrợ têng, đươi dua a’xiu ngừ, zâp chính sách crêê tước bhiệc vặ zên tín dụng, bhrợ padưr zâp xa’nay bh’rợ tổ, đội bhrợ têng cóh biển đoọng padưr dal đhr’năng bh’rợ bơơn bhrợ, zâp c’lâng bh’rợ padưr dal chr’nắp a’xiu ngừ ting c’lâng padưr pa’xớc liêm nhâm.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn