Ra diu t’ngay 1/8, UBTƯMTTQVN bhrợ têng bh’rợ sơ kết pazum lướt xay moon lâng Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo VN, báo Nhân dân, Đài p’rá VN, Thông tấn xã VN lâng Đài truyền hình VN.

Xay moon k’rong pazum bh’nơơn bh’rợ pazum bhrợ đh’rứah bh’rợ lướt xay moon cóh pazêng t’ngay c’xêê ahay âng Ban Tuyên giáo- UB TƯMTTQVN xay moon dal râu t’bhlâng pazum bhrợ đh’rứah bhlưa Ban Tuyên giáo, Bộ TT-TT lâng pazêng apêê cơ quan báo chí ga mắc, xay moon gít pazêng t’ngay bhiệc bhan, bh’rợ haanh déh, xa nay bh’rịơ chính trị, pazêng bh’nơơn bh’rợ ga mắc cóh xa nay bh’rợ bhrợ t’mêê; zâl râu xa nay bh’rợ âng arọp a bhuy, râu xa nay xay moon lất ooy chủ trương, chính sách âng Đảng, Nhà nước; t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ lướt xay moon pazêng bh’rợ thi đua chắp hơnh k’tiếc k’ruung, pazêng bh’rợ ta đang moon cóh pazêng đhanuôr; cơnh: t’ngay tu manuýh đharứt, manuýh VN đươi dua hàng VN, bh’rợ đền ơn đáp nghĩa, học tập lâng ting bhrợ têng cơnh pr’ắt bh’rợ âng ava Hồ…

Chr’nắp bhlâng, Đài p’rá VN, Thông tấn xã VN, báo Nhând ân lâng Đài THVN ơy pazum bhrợ đh’rứah liêm choom cóh bh’rợ xay moon pazêng bh’rợ, pazêng phong trào chắp hơnh k’tiếc k’ruung, pazêng râu xa nay ta đang moon âng MTTQVN k’đhơợng xay; xay moon ooy râu chr’nắp, bh’rợ tr’nêng âng MTTQVN cóh bh’rợ bhrợ pa dưr lâng zư lêy k’tiếc k’ruung cóh xoọc đâu. Pazêng râu xa nay lướt xay moon cóh pazêng cơ quan báo chí ga mắc ơy bhrợ t’váih liêm crêê ooy c’năl, cr’noọ bh’rợ âng pazêng đhanuôr, ting chrooi đoọng râu chr’nắp ooy bh’nơơn bh’rợ âng xa nay bhrợ pa dưr khối đại đoàn kết pazêng acoon manuýh cóh xoọc đâu. Bấc t’ruíh, bài báo ơy đớc râu chr’nắp pr’hay cóh bấc apêê lêy xâng, pr’đớc đọc lêy cóh prang k’tiếc k’ruung hêê, vêy c’rơ xay moon, haanh déh ga mắc pa bhlâng.

Cóh pazêng t’ngay c’xêê ha y, MTTQVN pazum đh’rứah lâng Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo VN lâng pazêng cơ quan báo chí pazum xay moon ooy xa nay bh’rợ âng Đảng, chính sách pháp luật âng Nhà nước ooy đại đoàn kết pazêng acoon manuýh; xay moon bhrợ têng xa nay bh’rợ ch’mêết lêy lâng xay moon xa nay bh’rợ xã hội âng MTTQVN lâng pazêng đoàn thể chính trị- xã hội; xay moon râu bh’nơơn bh’rợ ch’mêết lêy bh’rợ xâng bhrợ chính sách đoọng ha manuýh vêy công lâng cách mạng. Chr’nắp bhlâng, t’bhlâng xay moon ooy Đại hội MTTQVN g’lúh VIII vêy ta bhrợ têng cóh c’xêê 9 c’moo đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn