Ha dưm nua (27/02), Bộ trưởng Bộ Giáo dục lâng Đào tạo ơy ký bha ar pa gơi  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân apêê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăh bh’rợ đoọng học sinh văl học tợơ lâh muy cr’chăl đhêy học đoọng zêl, cha groong  Covid-19

Cơnh lâng đhr’năng âng pr’luh Covid-19  dưr vaih bấc k’rơ đhị apêê k’tiếc k’ruung, Bộ Giáo dục lâng Đào tạo k’đươi moon Chủ tịch Ủy ban nhân dân apêê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lêy đhr’năng lalua âng vel đong nắc quyết định đoọng p’niên mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở đhêy học cớ tợơ 01-02 tuần (học sinh trung học phổ thông lâng học viên giáo dục thường xuyên lướt học tợơ t’ngay 02/3/2020).

Bộ Giáo dục lâng Đào tạo k’đươi moon apêê vel đong, k’dua nhà trường lêy bhrợ têng ghit liêm quy trình đương zêl, cha groong Covid-19, tệêm ngăn trường học ting cơnh pa choom âng Bộ Y tế lâng Bộ Giáo dục - Đào tạo. Bộ Giáo dục lâng Đào tạo pa ghit lêy đhr’năng pr’luh đoọng đâh loon pa too pachoom apêê vel đong coh đhr’năng bhrợ têng kế hoạch năm học 2019-2020./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho

học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học

Tối qua (27/02), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký công văn gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xem xét, quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 01 đến 02 tuần (học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đi học từ ngày 02/3/2020).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19, đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bám sát tình hình diễn biến và kiểm soát  dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn