Xang bêl hamdum diễn pr’hay đhị Hà Nội cóh c’xêê 5, pân đil ca siư Khánh Ly nắc chô cớ ooy VN bhrợ têng 2 ha dum nhạc, đhị Hà Nội ( 2/6) lâng đhị zr’lụ thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng ( 8/8).

Nắc pân đil ca sĩ hát pr’hay pazêng pr’hát âng Trịnh Công Sơn, Khánh Ly hát đoọng ha manuýh xâng âng Đà Nẵng pazêng pr’hát âng Trịnh. Cắh muy bhrợ đoọng ha manuýh xâng lâng râu bhr’ươl pr’hát pr’hay ha pêê t’coóh ta ha, bhr’ươl pr’hát âng Khánh Ly xoọc đâu công bấc apêê pr’zớc ta đhâm c’mor công kiêng xâng. Cr’liêng pr’hát pr’hay âng Trịnh Cộng Sơn, p’têết pazum lâng bhr’ươl pr’hay âng Khánh Ly nắc đơơng âng manuýh xâng chô cớ ooy râu cr’noọ bh’rợ bêl ahay la liêm pr’hay âng đay.

Ban bhrợ têng bh’rợ n’nâu xay moon đơơng âng bhr’ươl pr’hát Khánh Ly chô ooy Đà nẵng đoọng bhrợ têng crêê cơnh cr’noọ rơơm kiêng âng bấc apêê kiêng xâng đhị miền Trung đớc đoọng ha bhr’ươl pr’hát n’nâu. manuýh ting hát âng Khánh Ly cóh 2 ha dum ha y nắc pân đil Lệ Thu, pân đil ca sĩ Khánh Hà, pân juýh ca sĩ Quang Dũng, đh’rứah lâng râu ting pấh âng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn