Bộ Thông tin lâng Truyền thông (TT&TT) âi vêy bha ar k’đươi apêê đong mạng nhắn tin p’too moon đha nuôr Đà Nẵng t’boọ pr’đươi trang điện tử Bluezone đoọng p’rơơt đhr’năng trơơi boọ Covid-19, zooi zư lêy c’la đay lâng pr’loọng đong.

  Pa ghit, tin nhắn bơơn pa gơi tơợ Bộ TT&TT tươc apêê thuê bao di động đhị Đà Nẵng vêy cr’liêng cơnh đâu: “ Pr’luh cr’ay dưr vaih k’đhap bêl vaih ma nưih t’mêê ca ay tơợ zr’lụ đha nuôr ăt ma mông. Bộ TT&TT lâng Bộ y tế k’đươi zâp ngai vêy máy điện thoại bhriêl g’lăng coh vel đong Đà Nẵng t’boọ pr’đươi Bluezone. Pr’dươi  n’nâu veye p’rơơt đhr’năng trơơi boọ Covid-19, zooi zư lêy c’la đay lâng pr’loọng đong. T’moot đơơh đhị http://www.blueznoe.gov.vn. Chăp hơnh!”

  Lâh đhị đêêc, apêê doanh nghiệp viễn thông di động công bơơn k’đươi moon t’bhlâng xay bhrợ apêê cr’liêng xa nay đhị công văn 1859 t’ngay 2/5/2020 âng Cục Viễn thông, coh đêêc vêy k’đươi ha lỵ ch’mêêt lêy zooi đoọng cước đươi dua cơnh lâng đh’nơc đoọng bhrợ têng nhắn tin SMS xay truih mã OTP ha ngai đươi dua pr’đươi Bluezone./.

                                                                        Ảnh: ictnews.vietnamnet.vn

Các nhà mạng nhắn tin nhắc người dân Đà Nẵng

cái ứng dụng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19

          Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có công văn đề nghị các nhà mạng nhắn tin tuyên truyền cho người dân Đà Nẵng cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone để cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình.

          Cụ thể, tin nhắn được gửi từ Bộ TT&TT tới các thuê bao di động tại Đà Nẵng có nội dung: “Dịch bệnh diễn biến phức tạp khi có ca nhiễm mới từ cộng đồng. Bộ TT&TT và Bộ Y tế đề nghị tất cả người dân có máy điện thoại thông minh trên địa bàn Đà Nẵng cài đặt ứng dụng Bluezone. Ứng dụng sẽ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Cài đặt ngay tại http://www.bluezone.gov.vn. Trân trọng!”.

          Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông di động cũng được đề nghị tiếp tục triển khai các nội dung tại công văn 1859 ngày 2/5/2020 của Cục Viễn thông, trong đó có đề nghị xem xét hỗ trợ miễn cước sử dụng đối với tên định danh phục vụ nhắn tin SMS thông báo mã OTP cho người sử dụng ứng dụng Bluezone./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn