Đây là bài hát bạn Ably Blup, sinh viên năm thứ 3 Đại học Sư phạm Đà Nẵng gửi tặng bạn gái Pơ Loong Thị Tưng, sinh viên Đại học Quảng Nam với lời nhắn : "Em hãy nghe bài hát và hiểu anh muốn nói gì, em nhé"./.
https://www.facebook.com/ably.blup
 
 
# Bài hát này Chương trình gửi tặng bạn Bhnước Linh 
( https://www.facebook.com/olystar.bnt). Chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn