Viện Pasteur Nha Trang (Bộ Y tế) t’mêê vêy quyết định công nhận Khoa Xét nghiệm-lêy cha mêết c’léh cha nụp, cha mêết chức năng âng Trung tâm lêy cha mêết cr’ay Quảng Nam-CDC Quảng Nam bơơn đoọng p’cắh ghít zâp apêê crêê SARS-CoV-2.

Viện Pasteur Nha Trang k’đươi moon Khoa xét nghiệm-lêy cha mêết c’léh cha nụp, cha mêết chức năng âng CDC Quảng Nam vêy trách nhiệm p’cắh ghít zâp apêê crêê SART-CoV-2 cóh vel đông tỉnh, zâp vel đông bêl vêy k’đươi moon lâng xay moon số liệu xét nghiệm ting quy định xoọc đươi bhrợ./.

CDC Quảng Nam được phép khẳng định các trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Viện Pasteur Nha Trang (Bộ Y tế) vừa có quyết định công nhận Khoa Xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) được phép khẳng định các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Viện Pasteur Nha Trang yêu cầu Khoa Xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng của CDC Quảng Nam có trách nhiệm khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính trên địa bàn tỉnh, các địa phương khác khi có yêu cầu và báo cáo số liệu xét nghiệm theo quy định hiện hành.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn