C’bhúh pa bhrợ Vụ Địa phương 3, Ủy ban Dân tộc pazưm lâng Ban dân tộc tỉnh Kiên Giang t’mêê lướt kiểm điểm sinh hoạt tôn giáo pazưm chr’val Tây Yên A, chr’hoong An Biên, tỉnh Kiên Giang hơnh déh Tết Roya Haji c’moo 2020 âng đhanuôr acoon cóh Chăm.

  Đhị đâu, t’coóh Salaymang, p’cắh mặt đoọng ha đhị sinh hoạt tôn giáo pazưm âng đhanuôr Chăm chr’hoong An Biên đoọng năl, Tết Roya Haji âng đhanuôr Chăm ta bhrợ t’ngay 31/7/2020, nắc t’ngay 10/12 Hồi lịch nắc mưy bhiệc bhan ga mắc âng đhanuôr Chăm ting đạo hồi Islam.

  Đhanuôr Chăm chr’val Tây Yên A vêy pa zêng 32 pr’loọng lâng 97 manứih, lấh mơ nắc ắt ma mung lâng bh’rợ pa câl k’tứi la lêếh. Tu vêy râu k’rang lêy âng chính quyền zâp cấp, đhanuôr Chăm cóh đâu nắc ơy bhrợ pa dưr mưy đhị sinh hoạt tôn giáo pazưm, pr’ắt tr’mung vật chất, tinh thần cung ting pa dưr lấh mơ. G’lúh nâu, bh’cộ Vụ vel đông 3, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang lâng chr’hoong An Biên nắc ơy pazao đoọng bấc hun pr’hêl đoọng ha zâp tập thể, cha nặc manứih nắc zâp apêê chức sắc, manứih liêm chr’nắp cóh đhanuôr acoon cóh Chăm chr’hoong An Biên./.

Chúc Tết Roya Haji đồng bào dân tộc Chăm huyện An Biên

  Đoàn công tác Vụ Địa phương III, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang vừa đến điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang chúc Tết Roya Haji năm 2020 của đồng bào dân tộc Chăm.

  Tại đây, ông Salaymang, đại diện cho điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của đồng bào Chăm huyện An Biên cho biết, Tết Roja Haji của đồng bào Chăm diễn ra vào ngày 31/7/2020 (tức ngày 10/12 Hồi lịch) là một đại lễ lớn của đồng bào Chăm theo đạo Hồi (Islam).

  Đồng bào Chăm xã Tây Yên A có tổng cộng 32 hộ với 97 khẩu, chủ yếu sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp, đồng bào Chăm nơi đây đã xây dựng được một điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, đời sống vật chất, tinh thần cũng ngày càng tốt hơn. Dịp này, lãnh đạo Vụ địa phương III, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang và huyện An Biên đã trao nhiều phần quà cho các tập thể và cá nhân là các vị chức sắc, Người có uy tín trong đồng bào Chăm huyện An Biên./.

                                                                                                                                     (Báo Dân tộc phát triển)

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn