...Hân đhơ ắt mamung cóh zâp zr’lụ lalay đhị, dưr váih tr’lục pazưm bấc j’niêng cr’bưn, p’rá xa’nay, nắc đợ j’niêng cr’bưn liêm chr’nắp âng acoon cóh Cơtu cung dzợ bơơn đhanuôr zư đợc lâng pachoom đoọng ha lang t’tưn, ooy đâu, j’niêng cr’bưn chiêm cha’niêm đoọng p’têết pazưm vel bhươl xoọc đâu cắh vêy bấc ngai năl tước.

                                                                         BTV A LĂNG KIM CƯƠNG

          A Lăng Lợi lâng A viết Sĩ nhăn chào đha nuôr lâng pr’zớc! Đha nuôr lâng pr’zớc xơợng t’rúih phát thanh t’ngay đâu, thứu xơơng t’ngay 15/12 cơnh lâng cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp cơnh đâu:

           # Đảng bộ chr’hoong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế bhrợ pa dưr bh’rợ gương mẫu âng c’bhúh đảng viên.

          # Cóh pr’ặt tr’mông nâu câi, đợ tr’coó xa nul ty đanh công dzợ vêy c’rơ t’đang t’pấh cơnh lâng lang p’niên. Bha ar xrắ âng Phóng viên Đài P’rá Việt Nam xay trúih đhr’năng n’nâu dhdị bh’rợ âng Cau lạc bộ Đh’riêng pr’hát vel đong thành phố Hồ Chí Minh.

           # C’lâng lướt t’mêê cóh pa dưr kinh tế cơnh lâng pr’đhang băn c’roóc c’bhúh pr’loọng đong đoọng ha đha nuôr chr’hoong da ding ca coong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

         # Chiêm cha niêm- muy c’léh văn hóa liêm pr’hay âng đha nuôr Cơ Tu pa cắh râu ặt ma mông liêm đoàn kết, tr’zooi tr’đoọng cóh pr’ặt tr’mông vel bhươl. Ahêê đh’rứah chơớc năl râu đâu cóh c’nặt t’rúih “ Xơợng p’rá xa nay cóh Gươl”.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn