BTV A LĂNG KIM CƯƠNG

              Hốih Nhàn lâng Vơ nich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc. Nâu kêi đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng xa nay t’ruíh thứ 7 t’ngay 17/12 lâng pazêng xa nay bhlầng cơnh đâu:

          # Boo túh đanh đhị miền Trung bhrợ đhanuôr zâng lâng đhr’năng zr’nắh k’đháp. Xay moon đhr’năng lalua nâu âng CTV Đài TNVN đhị tỉnh Phú Yên.

          # Vêy choom bhrợ têng cớ chính sách cử tuyển hay cắh lâng đhr’năng chính sách nâu cắh bhrợ têng liêm cơnh đươi dua cóh lalua?

          # C’nặt t’rúih “Văn hoá apêê acoon cóh đhi noo” xay moon bơr pêê râu đắh acoon ma nuýh lâng văn hoá âng acoon cóh Chăm H’roi.

          # Bh’nơơn tợơ bhiệc thụ tinh nhân tạo a’ọc căn đoọng pa dưr dal bh’nơơn b’băn nắc đoo xa nay bơơn xay truíh “jưn jứah xay moon h’cơnh choom bhrợ cha”.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn