T’ngay n’nâu, đhị đâu đhiêp 10 c’moo, t’ngay 12/10/2009 xa nul t’nil đh’rưah lâng n’juông “ T’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, đhị pa xul p’rá acoon coh, Đài P’rá Việt Nam” nắc âi dưr chr’va đhị râu hâng hơnh căh cơnh âng đha nuôr acoon coh Cơ Tu coh prang đhăm k’tiêc miền Trung chăp nhêr

T’ngay 15/9/2009, t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu bơơn tơợp pa xul lêy. Lâng căh mă 1 c’xêê, t’ngay 12/10/2009, T’ruih pa xul P’rá Cơ Tu nắc âi la lua dưr vaih t’ruih pa xul p’rá acoon coh g’luh 12 âng Ban Acoon coh, Đài P’rá Việt Nam.

Bh’rợ dưr vaih t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu pa căh râu k’rang âng Đảng lâng Nhà nước cơnh lâng đha nuôr acoon coh. T’ruih pa xul p’rá Cơ Tu dưr vaih nắc bhrợ crêê cơnh cr’noọ đương kía tơợ a hay ooy bh’rợ bơơn năl xa nay lâng p’rá acoon coh đay âng k’noọ 70 r’bhâu đha nuôr Cơ Tu ma mông truih ca coong Trường Sơn âng apêê tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, đha nuôr Cơ Tu ăt ma mông truih c’noong k’tiêc Việt Nam – Lào lâng muy bơr acoon coh vêy văn hóa lâng p’rá chr’cơnh lâng acoon coh Cơ Tu.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn