Bhr’ươl pr’hát NSƯT Văn Chương năc xa nay xay truih coh c’nặth t’ruih pr’hát xa nul Chủ Nhật tuần n’nâu.

BTV KIM CƯƠNG

Hốih Nhàn bhui har pa bhlâng bêl bơơn tr’lum đhanuôr lâng pr’zơc coh t’ruih Chủ nhật, t’ngay 12/1/2020 âng Đài P’rá Việt Nam.

Rơơm kieng đhanuôr lâng pr’zơc vêy t’ngay x’rịa tuần bhui har lâng chr’năp pr’hay lâng pr’loong đong. Nâu cơy, năc pazêng xa nay coh t’ruih bêl đâu.

# Tr’nơơp âng t’ruih, đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng xa nay tin Văn hoá – Xã hội coh tuần bêl đêêc ahay.

# T’ruih: Xa nay thể thao, xay truih đợ bh’rợ thể thao chr’năp pr’hay coh tuần bêl đêêc ahay.

# Bhr’ươl pr’hát NSƯT Văn Chương năc xa nay xay truih coh c’nặth t’ruih pr’hát xa nul Chủ Nhật tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn