A viết Sĩ lâng Vơ nich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc ơy đương t’mêê xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu, thứ  5 t’ngay 3/12/2020, vêy pa zêng xa nay bha lầng cơnh đâu:

        # Tỉnh Cao Bằng pa zay k’đhợơng lêy apêê huông pa câl coon manuyh.

        # Cr’nọo bh’rợ choh ha roo liêm sạch đơơng chr’năp Minh Tâm âng a noo Tạ Mạnh Kha ặt đhị tỉnh Cà Mau nắc bơơn a zi xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc coh c’nặt t’ruih “Xay moon cơnh choom  bhrợ cha” t’ngay đâu.

        # K’rong pa zum râu liêm chrnăp bhlâng tơợ lâh 10 râu z’nươu coh crâng bhơi, piêng âng đha nuôr Cơ Tu đơơng âng râu đha hum yêm la lay căh đhị ooy choom vêy. Cơnh đêêc, râu đha hum yêm la lay âng piêng n’nâu năc ng’cơnh lâng ng’cơnh bhrợ t’vaih đoọng ha piêng âng đha nuôr Cơ Tu vêy râu la lay, đha nuôr lâng pr’zơc dh’rưah đương xợơng xa nay  nâu coh c’nặt t’ruih “Xợơng p’rá xa nay coh Gươl” tuần nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn