Coh t’ruih t’ngay đâu, “Pr’hat hơnh déh pân đil” nắc râu đh’nớc ha pr’ặt xa nul chủ nhật t’ngay đâu hơnh déh t’ngay bhrợ t’vaih Hội Liên hiệp Pân đil Việt Nam (201/10/1930-20/10/2019).

Năc tơợp t’ngay 12/10/2019, đha lum hơnh deh 10 c’moo t’ngay pa xul t’ruih Cơ Tu, cr’liêng xa nay âng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu vêy bâc râu tr’xăl. Muy bơr c’năt t’ruih vêy bâc râu tr’xăl ooy dhd’nơc đoọng u liêm glăp.  Lâh đhị đê, a zi công p’xoọng muy bơr c’năt t’ruih đoọng bhrợ crêê cơnh cr’noọ đương xơợng âng đha nuôr lâng tơợ t’ruih Chủ nhật t’ngay đâu, a zi vêy apêê c’năt t’ruih “ Xa nay thể thao” pa xul zâp tuần lâng “ P’rá âng ma nưih xơợng đài” pa xul tuần x’ría âng c’xêê.

  Coh t’ruih t’ngay đâu, “Pr’hat hơnh déh pân đil” nắc râu đh’nớc ha pr’ặt xa nul chủ nhật t’ngay đâu hơnh déh t’ngay bhrợ t’vaih Hội Liên hiệp Pân đil Việt Nam (201/10/1930-20/10/2019).

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn