Đhị t’ruíh pr’hát xa nưl Chủ nhật xay moon tước đhanuôr lâng pr’zợc bhr’ươr pr’hát Anh Khang bơơn bấc ngai kiêng xơợng.

BTV KIM CƯƠNG

A Viết Sĩ nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc!

Nhăn chúc đhanuôr lâng pr’zợc t’ngay lứch tuần bhui har lâng têêm ngăn. Đhanuôr lâng pr’zợc xơợng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu, Chủ nhật t’ngay 23/2/2020 âng Đài p’rá Việt Nam lâng đợ cr’liêng xa nay bhlâng cơnh đâu:

# Đợ cr’liêng xa nay Văn hoá-xã hội pr’hay chr’nắp cóh tuần.

# T’ruíh Xa nay thể thao xay moon đợ cr’liêng xa nay thể thao pr’hay cóh tuần.

# Đhị t’ruíh pr’hát xa nưl Chủ nhật xay moon tước đhanuôr lâng pr’zợc bhr’ươr pr’hát Anh Khang bơơn bấc ngai kiêng xơợng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn