P’răng xơơt rơợng, đha nuôr apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Thừa Thiên Huế lum bâc zr’năh k’đhap coh pr’ăt tr’mông lâng pa bhrợ ta têng.

BTV KIM THU

Alăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc! Đha nuôr lâng pr’zơc xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu vêy đợ cr’liêng bha lâng cơnh đâu.

# P’răng xơơt rơợng, đha nuôr apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Thừa Thiên Huế lum bâc zr’năh k’đhap coh pr’ăt tr’mông lâng pa bhrợ ta têng.

# C’năt t’ruih “ Tr’truih đoọng ha đhi xơợng”, apêê a đhi đh’rưah lâng a noo Alăng Lợi tươc lâng chr’hoong da ding ca coong c’noong k’tiêc Tây Giang, tỉnh quảng Nam đoọng bơơn năl râu bhui har âng apêê pr’zơc k’tưi pa nar đhị “ G’luh cha cha Đội viên” têêm loom âng Huyện đoàn Tây Giang bhrợ têng.

# C’năt t’ruih Văn hóa đhi noo ahêê acoon coh xay truih đha nuôr lâng pr’zơ ooy Ka đong, buôn vêy vaih coh apêê đhr’niêng bh’rợ âng manưih Dao đhị da ding ca coong Tây Bắc.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn