Đọong Công an chính quy chô ooy vel bhươl nắc đoo c’lâng xa nay nhâm crêê, liêm loom đhanuôr. Đhr’năng lalua nâu đhị chr’val da ding ca coong Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

BTV MINH HOA

Muy tuần t’mêê nắc tợơp tước, Vơnich Oang lâng Aviết Sĩ rơơm đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc ma mông k’rơ, bhrợ têng cha choom. Nâu kêi nắc đhanuôr lâng pr’zợc đhrưah xợơng pazêng xa nay bha lầng pa xưl coh t’ruih t’ngay đâu, thứ 2, t’ngay 14/10/2019.

        # Đọong Công an chính quy chô ooy vel bhươl nắc đoo c’lâng xa nay nhâm crêê, liêm loom đhanuôr. Đhr’năng lalua nâu đhị chr’val da ding ca coong Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

        # Xăl cơnh pa choom lâng học đoọng pa dưr dal bh’nơơn pa choom lâng học P’rá k’tiếc k’ruung lơơng đoọng ha học sinh zr’lụ da ding ca coong. Cơnh bhrợ têng âng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Mường Báng, chr’val Mường Báng, chr’hoong Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên ơy vêy.

        # C’nặt t’ruih “Văn hoá đhi noo hêê acoon coh” t’ngay đâu, đhanuôr lâng pr’zợc nắc chô ooy chr’val Bung, chr’hoong da ding ca coong Đăk Rông, tỉnh Quảng Trị đoọng chếêc năl cơnh đhanuôr Pa Cô, Vân Kiều zư lêy  bh’rợ taanh a din truyền thống

        # Dương Văn Hiếu, ma nuyh dzợ p’niên bơơn cha ner Muy đhị g’luh tr’thi bhrợ têng cơnh liêm t’mêê âng lang p’niên Quảng Trị lâng đề tài “Hệ thống tơơm chr’noh công nghệ dal” nắc vêy coh c’nặt t’ruih “ĐoỌng ha pêê đha đhâm c’mor” đhị x’rịa t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn