T’ruih nắc pa tệêt bha ar xrặ 2 coh t’nooi bha ar xrặ “Miền Trung tâm bhậ n’đoh n’noh: Đhanuôr zr’năh k’đhap, chính quyền căh n’năl cơnh chêêc xay bhrợ” xay moon rau k’đháp k’ra âng apêê vel đong coh bhiệc k’rong pa tom n’nóh, xr’xiing.

Choh dâu băn tằm xoọc năc c’lâng lươt t’mêê coh bh’rớ tr’xăl tơơm chr’noh, acoon bh’năn âng đha nuôr thị trấn Đinh Văn, chr’hoong Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, coh đêêc vêy bâc đha nuôr K’ho.

Chanh đào căh cợ chanh cơnh c’xu zêng choom trâm lâng đác g’dớ đọong pa dưah k’ooh, ca ay mr’loọng. Đhanuôr lâng pr’zợc đh’rưah chếêc năl cơnh bhrợ chanh đào trâm lâng đác g’dớ coh c’nặt t’ruih ma nuyh pa dưah đh’reh cr’ay đhị vel bhươl t’ngay đâu.

Ắt đhị dal lấh 1.600m lâng mặt đác biển, plêệng k’tiếc đha hư tưn taách, nắc vêy tâm đác khoáng pứih âng a’bhưy a’lụ t’váih đoọng, chr’val Ngọc Chiến, chr’hoong Mường La, tỉnh Sơn La xoọc dưr váih đhị lướt lêy chi ớh âng bấc ta mooi.C’nặ t’ruíh lướt l’lêy cóh sóng phát thanh, đhanuôr lâng pr’zợc nắc đh’rứah chếêc năl du lịch  vel bhươl âng đhanuôr Thái coh đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn