Bhrợ pa dưr t’nooi chr’năp a din n’jưah zư lêy chr’năp, n’jưah zư lêy bh’rợ t’naanh ty đanh âng đhanuôr acoon coh, n’jưah nắc c’lâng zooi đhanuôr z’lâh đha rựt.

BTV MINH HOA

A cu nắc  A Viết Sĩ lâng a cu nắc Vơnich Oang, bhui har bhlầng bơơn tr’lưm cớ đhanuôr lâng pr’zợc coh t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu thứ 4, t’ngay 16/10/2019 vêy pazêng xa nay bha lầng cơnh đâu.

        # Bhrợ pa dưr t’nooi chr’năp a din n’jưah zư lêy chr’năp, n’jưah zư lêy bh’rợ t’naanh ty đanh âng đhanuôr acoon coh, n’jưah nắc c’lâng zooi đhanuôr z’lâh đha rựt.

        # 53 r’bhâu cán bộ đảng viên crêê ta toom ooy xa nay Đảng, coh đêếc bâc cán bộ cấp dal năc crêê ta toom ting cơnh xa nay hình sự, toom ooy xa nay Đảng tơợ đêếc năc ơy xay p’căh rau rơợng griing, ta níh đha nâng âng phấp luật, rau liêm choom âng cơ quan kiểm tra Đảng. Đhị t’ngay truyền thống Kiểm tra Đảng, PV Đài P’rá Việt Nam ơy lưm, t’mooh t’prá lâng t’cooh Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

# Chính sách t’mêê đăh bhrợ têng bộ máy, phụ cấp, zúp zooi căh dzợ pa  bhrợ cơnh lâng cán bộ u xưa đhị cấp chr’val coh vel đong tỉnh Quảng Nam nắc xa nay âng c’nặt t’ruih Chính sách t’mêê tuần nâu

# C’nặt t’ruih ma nuyh pa dưah đh’reh cr’ay đhị bhươl cr’noon t’ngay đâu, xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc pazêng bh’rợ đương zêl cha groong k’hir ploh a ham âng chính quyền lâng đhanuôr chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam lâng đhr’năng pr’lúh dưr vaih bấc k’rơ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn