Xọoc doó dzợ bơơn xợơng ngai crêê bọo cr’ay Covid-19 n’đhang apêê vel đong da ding ca coong Quảng Nam công pa ghit cha groong, lêy bhrợ bấc bh’rợ đoọng zêl pr’luh cr’ay c’lâng pr’hơơm tu vi rút Covid-19

BTV MINH HOA

A cu Hôih Nhàn (lâng a cu nắc VơnichOang) nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc! T’ruih t’ngay đâu thứ 4, t’ngay 19/2/2020 xay  truih đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc xợơng pazêng xa nay bha lầng cơnh đâu:

        # Xọoc doó dzợ bơơn xợơng ngai crêê bọo cr’ay Covid-19 n’đhang apêê vel đong da ding ca coong Quảng Nam công pa ghit cha groong, lêy bhrợ bấc bh’rợ đoọng zêl pr’luh cr’ay c’lâng pr’hơơm tu vi rút Covid-19

        # Lâng rau dưr vaih bấc k’rơ âng pr’luh cr’ay c’lâng pr’hơơm, nắc lêy bhrợ n’hau đoọng pa dưr dal c’rơ crêê cơnh, zư lêy c’rơ tr’mông c’la đay lâng ma nuyh pr’loọng đong. Đhanuôr lâng pr’zợc k’rang xa nay nâu nắc đương xợơng c’nặt t’ruih “Ma nuyh pa dưah đh’reh cr’ay đhị vel bhươl” t’ngay đâu.

        # C’nặt t’ruih “Đha đhâm c’mor tợơp bhrợ têng cha” đhị x’rịa âng t’ruih, xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc năl muy cha nắc c’mor ma nuyh Tày đhị tỉnh Hoà Bình tợơp bhrợ têng cha liêm choom tợơ tơơm Sa Chi.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn