Apêê chr’hoong da ding ca coong n’đăh Tây tỉnh Quảng Nam t’bhlâng zư đơc bh’rợ taanh a din âng đha nuôr Cơ Tu vêy bơơn xay truih coh c’năt t’ruih “ Xơợng p’rá xa nay coh Gươl” tuần n’nâu.

Đha lum hơnh deh 130 c’moo t’ngay n’niên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đha nuôr lâng pr’zơc đh’rưah booi lum lêy đợ c’kir âng Ava Hồ đhị đhăm k’tiêc Huế.

C’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” xay truih ooy c’lâng bhrợ cha liêm choom âng đha đhâm Hứa Trường Giang coh tỉnh Kiên Giang cơnh lâng bh’rợ băn alanh goy đoọng pa chô tơợ 40-50 ưc đồng/c’xêê.

Apêê chr’hoong da ding ca coong n’đăh Tây tỉnh Quảng Nam t’bhlâng zư đơc bh’rợ taanh a din âng đha nuôr Cơ Tu vêy bơơn xay truih coh c’năt t’ruih “ Xơợng p’rá xa nay coh Gươl” tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn