Muy g’luh tân tọp bhuông t’mêê dưr vaih đhị k’ruung Vu Gia bhrợ 6 cha năc đhanuôr coh cr’noon Khương Mỹ, chr’val Đại Cường, chr’hoong Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam chêệt bil. Rau da dô k’er dưr vaih prang bhươl cr’noon k’tưi toOr k’ruung.

Muy g’luh tân tọp bhuông t’mêê dưr vaih đhị k’ruung Vu Gia bhrợ 6 cha năc đhanuôr coh cr’noon Khương Mỹ, chr’val Đại Cường, chr’hoong Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam chêệt bil. Rau da dô k’er dưr vaih prang bhươl cr’noon k’tưi toOr k’ruung.

T’ruih: Lươt lêy rau liêm pr’hay coh zập đhị, năc đơơng âng đhanuôr lâng pr’zơc tươc ooy zr’lụ cruung đac Tây Đô lâng zr’lụ bhươn chr’noh ga măc bhưah, k’ruung đac liêm pr’hay.

Coh pazêng c’moo đăn đâu, bh’rợ ta đang moon ta đhâm c’mor lươt bộ đội âng chr’hoong da ding k’coong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị ta luôn liêm choom lâng z’lâh ting cơnh cr’noọ xa nay. Rau liêm choom n’nâu năc vêy xa nay bh’rợ ga măc chr’năp pa bhlâng âng apêê t’cooh bhươl, trưởng cr’noon. Nâu đoo năc xa nay coh c’nặt t’ruih: Ăt mamông bhui har coh x’rịa âng t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn