Bâc zr’năh k’đhap coh bh’rợ xơợng bhrợ Nghị quyết 42 âng Chính phủ zooi đoọng đha nuôr lum zr’năh k’đhap tu pr’luh cr’ay Covid-19 đhị chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bâc zr’năh k’đhap coh bh’rợ xơợng bhrợ Nghị quyết 42 âng Chính phủ zooi đoọng đha nuôr lum zr’năh k’đhap tu pr’luh cr’ay Covid-19 đhị chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

C’năt t’ruih Chơơc năl zâp đhị liêm pr’hay, đha nuôr lâng pr’zơc chô ooy Nam Đàn, Nghệ An, lum lêy vel đong âng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đhị zư đơc đợ c’leh, bha ar pa tơ, bh’rợ văn hóa, lịch sử ooy lang p’niên k’tứi âng Ava Hồ.

C’năt t’ruih “ Bhui har ma mông k’rơ”, PV Đài P’rá Việt Nam vêy bha ar xră xay moon ooy t’cooh vel, đảng viên ma nưih Cơ Tu Bhriu Pố ăt coh chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cơnh lâng cr’noọ cr’niêng pa dưr tr’mông tơợ sâm Ba kích.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn