Bhiệc bhan tết mùa âng đhanuôr Bh’noong, chr’hoong da ding ca coong Quảng Nam đơơng chr’năp ma bhuy, đoọng năl ơn a bhô dang ơy đoọng ha đhanuôr vel đong muy hân noo bhrợ têng ha rêê vêy bh’nơơn, rơơm đoọng boo liêm cr’đơơng, đhí liêm c’lâng, vel bhươl tệêm ngăn, vel bhươl ma mông c’rơ lâng acoon cha châu pậ banh.

BTV MINH HOA

Vơnich Oang lâng Hôih Nhàn bhui har bhlầng bơơn đh’rưah lâng đhanuôr pr’zợc đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu thứ 6, t’ngay 10/1/2020, nắc xay truih đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc pazêng xa nay bha lầng cơnh đâu.

       # Bhiệc bhan tết mùa âng đhanuôr Bh’noong, chr’hoong da ding ca coong Quảng Nam đơơng chr’năp ma bhuy, đoọng năl ơn a bhô dang ơy đoọng ha đhanuôr vel đong muy hân noo bhrợ têng  ha rêê vêy bh’nơơn, rơơm đoọng boo liêm cr’đơơng, đhí liêm c’lâng, vel bhươl tệêm ngăn, vel bhươl ma mông c’rơ lâng acoon cha châu pậ banh.

        # C’nặt t’ruih “Chếêc lêy đhị liêm pr’hay”, đhanuôr lâng pr’zợc đấc ooy zr’lụ da ding ca coong k’noong k’tiếc Tây Giang đoọng chếêc năl lâng bơơn năl pazêng đhị liêm pr’hay đh’rưah lâng pazêng rau chr’năp pr’hay tợơ zr’lụ crâng Pơ Mu đhị đâu ấ.

        # Tọom ha dang zooi đoọng “t’bơơn chức, t’bơơn quyền” nắc xa nay bơơn xay moon đhị c’nặt t’ruih “Bhrợ padưr Đảng” t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn