Đhị tỉnh Quảng Trị, xay bhrợ Đề án ra pặ đơn vị hành chính cấp chr’val cr’chăl c’moo 2019 – 2021 năc vêy k’nặ muy pâng coh pazêng 500 cán bộ đơ xưa năc đợ manuyh pa bhrợ căh chuyên trách đhêy pa bhrợ. Năc đơơh vêy chính sách cơnh ooy lâng ha apêê đơ xưa n’nâu? Nâu đoo năc xa nay âng bha ar xrặ x’rịa coh pazêng bha ar xrặ: Ra pặ đơn vị hành chính cấp chr’val, k’nặ 500 cán bộ đơ xưa chô ha ooy?

Bh’rớ: N’coo am k’miah, zup zooi pân đil Cơ Tu zr’lụ da ding k’coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam t’bil ha ul pa xiêr đharưt lâng xăl ooy cr’noọ ooy bh’rớ đươi dua zên coh pr’loong đong.

T’ruih: Chêêc lêy zập đhị liêm pr’hay, đhanuôr lâng pr’zơc đh’rưah lâng PV Đài P’rá Việt Nam tươc ooy cố đô Huế, tươc lêy chùa Thiên Mụ, muy đong chùa ty vêy ta bhrợ đhị toor k’ruung Hương liêm pr’hay.

T’ruih: Bhui har mamông k’rơ, vêy bha ar xrặ xay truih ooy p’căn Đặng Thị Tư, manuyh zư đơc đợ bhr’ươl pr’hát Nhà tơ, năc manuyh g’lăng z’hai tr’nơơp âng Quảng Ninh vêy ta xay moon nghệ nhân nhân dân.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn