Đươi vêy pa dưr pa liêm bộ máy k’rong xăl cơnh bhrợ têng, bhriêl choom đăh bhrợ têng-kinh doanh tu cơnh đếêc nắc bấc hợp tác xã bhrợ têng ha rêê đhuốch coh vel đong tỉnh Quảng Nam chroi k’rong t’bhlầng tr’mông tr’meh pr’loọng đong.

 Đươi vêy pa dưr pa liêm bộ máy k’rong xăl cơnh bhrợ têng, bhriêl choom đăh bhrợ têng-kinh doanh tu cơnh đếêc nắc bấc hợp tác xã bhrợ têng ha rêê đhuốch coh vel đong tỉnh Quảng Nam chroi k’rong t’bhlầng tr’mông tr’meh pr’loọng đong.

Pa tệêt bha ar xrặ ooy t’nooi “ Ma nuyh Mảng đhị Lai Châu căh choom lứch zr’năh k’đháp?” xay moon đăh bh’rợ ta bil ha ul pa xiêr đha rựt đoọng ha đhanuôr Mảng.

Bh’rợ t’bấc BHYT nắc lêy vêy bấc c’lâng bh’rợ đoọng đợ ma nuyh ting câl BHYT bơơn đanh mâng, liêm choom đhanuôr prang k’tiếc k’ruung vêy đươi BHYT bấc tước 90% moọt c’moo 2020. Nâu đoo nắc xa nay âng TM Pa choom chính sách lâng pháp luật tuần nâu.

C’nặt t’ruih đoọng ha ma nuyh t’cooh t’ha vêy bha ar xrặ ooy t’cooh Lý Văn Phủ, trưởng vel ma nuyh Dao lứch loom đhị chr’val Ba Vì, chr’hoong Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn