Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih bêl đâu, thứ 4 t’ngay 23/9/2020 vêy đợ xa nay bha lâng cơnh đâu.

# Đhị chr’hoong da ding k’coong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, đhr’năng đhanuôr acoon coh đươi dua lât xa nay chất ma tuý lâng pa câl, đơơng âng ma tuý ting t’ngay bâc lâh mơ.

# Coh pazêng chr’hoong da ding k’coong âng tỉnh Quảng Nam, xa nay bh’rợ bhrợ cha choom âng bâc apêê ta đhâm c’mor acoon coh ơy lâng xoọc bhrợ ha bâc apêê ta đhâm c’mor da ding k’coong t’bhlâng xay bhrợ coh c’lâng bh’rợ bhrợ cha.

# Cr’ăy trầm cảm, cr’ăy pa bhlâng k’pân vêy cơnh choom bhrợ chêệt manuyh ting t’ngay n’leh bâc coh apêê ta đhâm c’mor. Lâng z’nươu bha lâng lâng manuyh crêê trầm cảm năc bh’rợ ting tr’pac, k’er da dô âng pr’loọng đong, apêê pr’zơc lâng xã hội.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn