Lâng bấc rau k’nặ mr’cơnh đăh k’tiếc k’runh, k’ruung đác, tr’mông tr’meh lâng văn hoá, 3 chr’hoong da ding ca coong Tây Bắc tỉnh Quảng Nam ơy pa tệêt pa zưm đh’rưah đoọng bhrợ pa dưr kinh tế, chếêc lêy c’lâng z’lâh đha rựt.

C’nặt t’ruih “Đh’rưah lâng pr’zợc tợơp bhrợ têng cha” xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc năl đha đhâm bhrợ t’vaih chr’năp Ê đê Cà phê bấc ngai kiêng dua.

“Toom cán bộ oó n’hiul đăh piing, ha lệêng đăh dứp” nắc xa nay âng c’nặt t’ruih “bhrợ padưr Đảng t’ngay đâu.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn