Tr’vey tr’lin coh pr’loọng đong căh muy bhrợ rau tr’dzơơng lêy bhlưa pazêng manuyh coh pr’loong ting n’năc năc bhrợ t’vaih rau căh liêm crêê ha xã hội. Pazum têy zâl t’bil đhr’năng tr’vey tr’lin coh pr’loọng đong, zư lêy quyền lợi âng pân đil lâng p’niên k’tứi, rau la lua coh chr’hoong da ding k’coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

BTV MINH HOA

A Lăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn chào đhanuôr lâng pr’zớc! Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zớc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih bêl đâu thứ bơr, t’ngay 25 c’xêê 11 c’moo 2019, vêy đợ xa nay bha lâng cơnh đâu:

  Tr’vey tr’lin coh pr’loọng đong căh muy bhrợ rau tr’dzơơng lêy bhlưa pazêng manuyh coh pr’loong ting n’năc năc bhrợ t’vaih rau căh liêm crêê ha xã hội. Pazum têy zâl t’bil đhr’năng tr’vey tr’lin coh pr’loọng đong, zư lêy quyền lợi âng pân đil lâng p’niên k’tứi, rau la lua coh chr’hoong da ding k’coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

  Đh’rưah lâng pazêng rau c’kir âng apêê ch’roonh zr’muông, đợ bhr’ươl pr’hát Làng ới năc ơy pa dưr rau chr’năp pr’hay lâng rau pậ banh đoọng ha bâc lang manuyh đhanuôr Tày, Nùng đhị đhăm k’tiêc Cao Bằng.

  Bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê coh da ding k’coong, bh’tớ pr’hay tơợ Bồng Khê, chr’hoong Con Cuông, tỉnh Nghệ An nắc xa nay vêy ta xay truih coh c’năt t’ruih: Bhươl cr’noon nâu cơy coh tuần n’nâu.

  Agribank năc bhrợ têng Đề án t’bhlâng pa dưr bh’rớ thẻ đhị thị trường nông nghiệp, bhươl cr’noon. A hêê đh’rưah chêêc n’năl ooy xa nay coh coh c’năt t’ruih: Chính sách t’mêê coh x’rịa âng t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn