Lâng đhr’năng dưr vaih bấc cơnh kị âng pr’luh pr’zuốc a’ọc Châu Phi, đhanuôr băn a’ọc nắc ơy xăl băn a tứch a đha. Đhơ cơnh đếêc, bh’rợ pa dưr băn a tứch a đha lalâh bấc căh ting cơnh quy hoạch cung vaih bấc rau căh liêm choom.

Lâng đhr’năng dưr vaih bấc cơnh kị âng pr’luh pr’zuốc a’ọc Châu Phi, đhanuôr băn a’ọc nắc ơy xăl băn a tứch a đha. Đhơ cơnh đếêc, bh’rợ pa dưr băn a tứch a đha lalâh bấc căh ting cơnh quy hoạch cung vaih bấc rau căh liêm choom.

Bh’nơơn tợơ bh’rợ k’rong c’rơ đhanuôr đhị bhrợ têng vel bhươl t’mêê lêy tợơ tỉnh Đắk Lắk nắc đoo xa nay bơơn xay truih coh c’nặt t’ruih “Vel bhươl t’ngay đâu”.

C’nặt t’ruih “Chính sách t’mêê”, đhanuôr lâng pr’zợc nắc đương xợơng pazêng rau t’mêê âng Bộ luật Lao động (bhr’lậ).

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn