A Lăng Lợi lâng A Viết Sĩ hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu, thứ 3 t’ngay 20/10 âng Đài p’rá Việt Nam.

# Bêl đâu, ta lưm hơnh déh 90 c’moo t’ngay bhrợ pa dưr Hội liên hiệp pân đil Việt Nam, 20/10, tr’nơợp, A Viết Sĩ nhăn pa gơi boọp p’rá tước ooy apêê a’dích, amế, amoó lâng apêê pr’zợc pân đil râu hơnh déh liêm chr’nắp bhlâng.

# Nâu cơy, đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng cr’liêng xa nay bhlâng ooy t’ruíh bêl đâu.

# Râu hay chơợ âng đhanuôr prang k’tiếc k’ruung đhị râu chêết bil âng 13 cán bộ, chiến sĩ bhrợ bh’rợ trông dấc bhrêy tắh đhị thuỷ điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế.

# T’ruíh Xay moon cơnh choom bhrợ cha, xay moon ooy bh’rợ chóh píh bhung đơơng chô bh’nơơn liêm dal âng đhanuôr chr’val Hoà Ninh, chr’hoong Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

# Ta lưm hơnh déh 90 c’moo t’ngay bhrợ pa dưr Hội Liên hiệp pân đil Việt Nam 20/10, t’ruíh Ađhi amoó hêê, xay moon ooy đợ râu chrooi đoọng âng đợ pân đil miền Trung. Bêl xoọc zr’nắh k’đhạp ha dợ c’léh pr’dzoọng âng zâp apêê amế, amoó dzợ ặt bhrợ pa dưr liêm tr’ang.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn