Cr’nọo bh’rợ “biên phòng băn p’niên k’tứi” đhị tỉnh Quảng Bình zooi bấc học sinh đhanuôr acoon coh vêy pr’đợơ tước lớp, tước trường.

BTV KIM CƯƠNG

A viết Sĩ lâng Vơ nich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc!

        Nâu kêi đhanuôr lâng pr’zợc đương t’mệêng xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu, thứ 3, t’ngay 7/7/2020 lâng pazêng xa nay bha lầng cơnh đâu:

        # Cr’nọo bh’rợ “biên phòng băn p’niên k’tứi” đhị tỉnh Quảng Bình zooi bấc học sinh đhanuôr acoon coh vêy pr’đợơ tước lớp, tước trường.

        # Đhanuôr tỉnh Quảng Nam pa ghit xăl tơơm chr’noh liêm choom cơnh lâng đhr’năng pleng k’tiếc, pa bhlầng nắc coh đhr’năng plen gp’răng puih đanh đươnh cơnh xoọc đâu.

        # Bấc đại biểu ASEAN xay moon dal rau liêm t’mêê âng Việt Nam đăh t’bhlầng quyền năng âng pân đil coh lang t’mêê.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn