Bấc pr’loọng đhanuôr acoon cóh cóh tỉnh Kon Tum tự nguyện nhăn glúh ooy pr’loọng đha rứt.

BTV KIM CƯƠNG

A Viết Sĩ lâng Vơ Ních Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc.

  Chắp hơnh đhanuôr lâng pr’zợc ơy đương ta nghêê xơợng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam. Nâu cơy nắc đợ cr’liêng xa nay liêm ghít ooy t’ruíh thứ 2, t’ngay 28/11/2019:

# Bấc pr’loọng đhanuôr acoon cóh cóh tỉnh Kon Tum tự nguyện nhăn glúh ooy pr’loọng đha rứt.

# T’ruíh Xay moon cơnh choom bhrợ cha, nắc vêy moon ooy bh’rợ chóh keo lai cấy mô đơơng chô bh’nơơn liêm choom âng đhanuôr k’coong ch’ngai Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

# Đhr’năng sinh viên cử tuyển cắh bơơn chấc bhiệc bhrợ xang bêl tốt nghiệp cóh zâp chr’hoong k’coong ch’ngai Quảng Nam. nâu đoo cung nặc cr’liêng xa nay ta xay moon ooy t’ruíh P’rá xa nay cóh Gươl tuần nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn