3 chr’hoong da ding ca coong Tây Bắc tỉnh Quảng Nam pa tệêt pa zưm chếêc lêy c’lâng z’lâh đha rựt

BTV MINH HOA

A viết Sĩ lâng Vơnich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc đương t’mêệng xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih  t’ngay đâu, thứ 7 t’ngay 16/11/2019, vêy pa zêng xa nay bha lầng cơnh đâu:

        # 3 chr’hoong da ding ca coong Tây Bắc tỉnh Quảng Nam pa tệêt pa zưm chếêc lêy c’lâng z’lâh đha rựt

        # Học sinh chr’val da ding ca coong Tân Minh, chr’hoong Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn zập t’ngay nắc lêy tước trường coh pazêng bệê poong ta bhrợ lâng cram ba bơơ, k’rang k’uôl căh năl bêl crêê ha rập

        # C’nặt t’ruih “Văn hoá, đhi noo hêê acoon coh” xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc năl muy pr’dươi căh choom căh vêy coh zập pr’loọng đong âng ma nuyh Thái đhị Tây Bắc. Nắc đoo “ninh đồng”

        # Muy cha nắc học sinh ma nuyh Vân Kiều đhị chr’hoong da ding ca coong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị z’lâh k’đháp  học bhriêl nắc đoo ma nuyh âng a moó A lăng Lợi xay truih coh c’nặt t’ruih “A noo truih đoọng ha đhi xợơng” đhị x’rịa t’ruih t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn