A viết Sĩ lâng A lăng Lợi rơơm đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc vêy muy t’ngay x’rịa tuần tệêm ngăn lâng ma nuyh đong đay.

         Nâu kêi, đhanuôr lâng pr’zợc đương t’mệêng xợơng pazêng xa nay bha lầng coh t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam t’ngay đâu, thứ 7 t’ngay 24/10/2020

       # Apêê vel đong coh tỉnh Quảng Bình pr’hân đơơng ch’na đh’năh, đác âm đoọng ha đhanuôr, oó đớc đhanuôr ha ul cha, cha kệêt ra ngooh coh đhr’năng tuh bhlong.

        # Truyền thông đưh pazêng chr’năl ty đanh, j’niêng cr’bưn nắc muy coh pazêng bh’rợ đoọng tệêm ngăn quyền đăh văn hoá đoọng ha đhanuôr acoon coh, chroi k’rong pa dưr loom chăp hơnh k’tiếc k’ruung, pa dưr c’rơ đoàn kết 54 k’bhuh acoon coh đhi noo. Xa nay nâu bơơn xay moon coh c’nặt t’ruih Quyền âng coon ma nuyh t’ngay đâu.

        # C’nặt t’ruih văn hoá đhi noo hêê acoon coh vêy bha ar xrặ xay moon chr’năp liêm coh bh’rợ bhrợ têng ngói âm dương âng đhanuôr Tày, Nùng k’tiếc Lạng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn