Tr’bơơn tr’pay tợơ dzợ p’niên k’tứi lâng tr’bơơn đhị mr’đoo k’bhuh xoọng, muy coh pazêng bh’rợ zr’năh k’đhap pa bhlầng xoọc ặt đhị đhr’năng bấc k’rơ coh zr’lụ đhanuôr acoon coh. Tr’bơơn tr’pay tợơ dzợ p’niên k’tứi căh muy bhrợ lết cơnh xa nay pháp luật nắc dzợ đớc bấc rau căh liêm ngân pa bhlầng lâng đhị đanh đươnh đăh xã hội. Nâu đoo nắc cung xa nay bha lầng âng t’ruih t’ngay đâu.

BTV MINH HOA

A viết Sĩ lâng Vơnich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc. Nâu kêi đhanuôr lâng pr’zợc đh’rưah đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ngay đâu, thứ 7, t’ngay 30/11, t’ruih nắc vêy pazêng xa nay bha lầng cơnh đâu:

        Tr’bơơn tr’pay tợơ dzợ p’niên k’tứi lâng tr’bơơn đhị mr’đoo k’bhuh xoọng, muy coh pazêng bh’rợ zr’năh k’đhap pa bhlầng xoọc ặt đhị đhr’năng bấc k’rơ coh zr’lụ đhanuôr acoon coh. Tr’bơơn tr’pay tợơ dzợ p’niên k’tứi căh muy bhrợ lết cơnh xa nay pháp luật nắc dzợ đớc bấc rau căh liêm ngân pa bhlầng lâng đhị đanh đươnh đăh xã hội. Nâu đoo nắc cung xa nay bha lầng âng t’ruih t’ngay đâu.

         Tết Ngã rạ, muy coh pazêng chr’năp văn hoá liêm pr’hay, muy đhanuôr Cor, tỉnh Quảng Ngãi vêy a năm đoọng pa chô dưm a bhô dang ơy đoọng ha pêê muy hân noo chr’noh chr’bệêt bh’nơơn dal, tr’mông tr’meh tệêm ngăn. Đhanuôr lâng pr’zợc nắc đh’rưah chếêc năl chr’năp liêm âng Tết Ngã Rạ coh c’nặt t’ruih “Văn hoá đhi noo hêê acoon coh”.

       C’nặt t’ruih “Tr’truih đoọng ha đhi xợơng” đhị x’rịa t’ruih, apêê a đhi nắc lưm a moó Alăng Lợi lâng t’ruih ooy p’niên Vân Kiều z’lâh k’đhap học bhriêl đhị chr’hoong da ding ca coong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị ấ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn