C’lâng bh’rợ t’vaih ma nuyh bhriêl choom nắc ma nuyh acoon coh đoọng pa dưr tr’mông tr’meh âng đhanuôr, pa dưr dal bhiệc pay đươi quyền acoon mauyh đhị apêê tỉnh đăh bắc nắc xa nay coh c’nặt t’ruih “Bhrợ têng quyền acoon ma nuyh” t’ngay đâu.

J’niêng chồng chải âng ma nuyh Dao quần chẹt tỉnh Hoà Bình vêy chr’năp cơnh ooy, đhanuôr lâng pr’zợc nắc đh’rưah chếêc năl coh c’nặt t’ruih “Văn hoá đhi noo hêê acoon coh”.

Nắc đoo pazêng xa nay bha lầng vêy ta pa xưl coh t’ruih thứ 7 t’ngay 5/9 t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn