Alăng Lợi hơnh deh đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, Chủ nhật t’ngay 11/10/2020 âng Đài P’rá Việt Nam. Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc t’ngay x’ría tuần bhui har lâng têêm ngăn.

# Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr! Coh t’ruih Chủ nhật t’ngay đâu, xang xa nay tin Văn hóa Xã hội chr’năp coh tuần, Hôih Nhàn vêy xay truih đợ bh’rợ thể thao choom p’ghit lêy coh C’năt t’ruih “Xa nay tin thể thao”.

“Hân noo c’loot Hà Nội” năc đoo pr’đơc âng c’năt pr’hat xa nul chủ nhật tuần n’nâu, đha lum hơnh deh 66 c’moo T’ngay pa chô pa zêng Thủ đô (10/10). Đha nuôr lâng pr’zơc đh’rưah xơợng!

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn