Pr’hat ba booc âng apêê acoon coh Việt Nam năc pr’đơc âng c’năt pr’hat xa nul Chủ nhật t’ngay đâu!

Alăng Lợi nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc! Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc t’ngay x’ría tuần bhui har lâng têêm ngăn bêl tươc lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, Đài P’rá Việt Nam.

Coh t’ruih chủ nhật t’ngay đâu, xang c’năt tin Văn hóa Xã hội chr’năp coh tuần, Aviết Sĩ pa gơi tươc đha nuôr lâng pr’zơc đợ xa nay t’mêê bhlâng ooy SEA Games 30 coh c’năt t’ruih “ Xa nay tin thể thao”.

C’năt t’ruih “P’rá âng apêê xơợng đài” âi rạch pa xul cớ muy c’xêê muy chu. Tươc câ t’ngay năc đơơr,  xang c’năt t’ruih “ Xa nay tin thể thao” bêl đâu năc đoo c’năt t’ruih P’rá âng apêê xơợng đài”.

Pr’hat ba booc âng apêê acoon coh Việt Nam năc pr’đơc âng c’năt pr’hat xa nul Chủ nhật t’ngay đâu!

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn