Ngành Tuyên giáo ơy lướt zi lấh 90 c’moo bhrợ pa dưr lâng k’rơ, t’ruíh bêl đâu azi nhăn xay moon n’juông mưy bha ar xrặ “Bh’rợ tuyên giáo lêy pa dưr dal cr’noọ bh’rợ, văn hoá lâng liêm ghít loom ma nứih âng Tổng Gíam đốc Đài p’rá Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ.

Ngành Tuyên giáo ơy lướt zi lấh 90 c’moo bhrợ pa dưr lâng k’rơ, t’ruíh bêl đâu azi nhăn xay moon n’juông mưy bha ar xrặ “Bh’rợ tuyên giáo lêy pa dưr dal cr’noọ bh’rợ, văn hoá lâng liêm ghít loom ma nứih âng Tổng Gíam đốc Đài p’rá Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ.

P’têết cớ, đhanuôr lâng pr’zợc xơợng anoo Lê Sĩ Đổi, Cán bộ Nông lâm nghiệp chr’val Thượng Lộ, chr’hoong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế xay moon ooy đắh bhiệc chóh lâng zư lêy prí đơơng chô bh’nơơn liêm choom.

T’ruíh P’rá xa nay ađhi amoó hêê tuần nâu, xay moon liêm choom bh’nơơn tơợ bh’rợ “Lướt đh’rứah lâng pân đil k’noong k’tiếc” xang 2 c’moo xay bhrợ đhị tỉnh Quảng Nam.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn