Đương zêl, cha groong pr’luh cr’ay c’lâng pr’hơơm tu vi rút Covid-19, doanh nghiệp nắc chếêc lêy thị trường t’mêê, cơnh bhrợ têng t’mêê.. Nâu đoo nắc c’lâng bh’rợ lêy pr’hân bhrợ têng đoọng t’bhlầng c’rơ bhrợ têng ha rêê đhuôch bhưah lâh mơ coh pr’đợơ pa tệêt pa zưm bhrợ têng.

BTV MINH HOA

A viết Sĩ lâng Vơnich Oang bhui har bhlầng bơơn hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu thứ 2, t’ngay 17/2/2020 xay truih đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc pazêng xa nay  bha lầng cơnh đâu:

        # Đương zêl, cha groong pr’luh cr’ay c’lâng pr’hơơm tu vi rút Covid-19, doanh nghiệp nắc chếêc lêy thị trường t’mêê, cơnh bhrợ têng t’mêê.. Nâu đoo nắc c’lâng bh’rợ lêy pr’hân bhrợ têng đoọng t’bhlầng c’rơ bhrợ têng ha rêê đhuôch bhưah lâh mơ coh pr’đợơ pa tệêt pa zưm bhrợ têng.

        # Bơơn rau k’rang âng Đảng lâng Nhà nước, đh’rưah lâng rau đoàn kết, paz ay âng đhanuôr, zr’lụ vel bhươl Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ting t’ngay “tr’lọ n’căr tr’xăl n’hang” . Xa nay nâu nắc vêy xay truih coh c’nặt t’ruih “Vel bhươl nâu kêi”

        # Pa căh bản đồ pa căh căh nhâm crêê c’la ân gk’tiếc k’ruung nắc crêê ta tọom tước 40 ức đồng. Nâu đoo nắc xa nay Nghị định 18/2020/NĐ-CP pa xưl coh c’nặt t’ruih “Bhrợ pa dưr Đảng” đhị x’tịa t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn