Liêm chr’nắp chợ ha bu 5 r’bhầu đồng đhị zr’lụ da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

BTV KIM CƯƠNG

A viết Sĩ lâng Vơnich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc!

         Nâu kêi, đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu thứ 3, t’ngay 14/1/2020. T’ruih t’ngay đâu vêy pazêng xa nay bha lầng cơnh đâu:

        # Liêm chr’nắp chợ ha bu 5 r’bhầu đồng đhị zr’lụ da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

        # C’nặt t’ruih “Jưn jưah xay moon h’cơnh choom bhrợ cha” xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc đăh băn bé đơơng chô bh’nơơn dal.

        # T’ruih ooy pazêng pân đil Xơ Đăng đhị tỉnh Kon Tum pa zay coh bh’rợ xã hội, zooi đhanuôr pa dưr tr’mông tr’meh, ta bil ha ul pa xiêr đha rựt nắc đoo xa nay âng c’nặt t’ruih “Xa nay âng a đhi a moó hêê” t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn