T’ngay 22/12/1944, đhị đâu đhiêp 76 c’moo đhị zr’lụ crâng âng chr’hoong Nguyên Bình,tỉnh Cao Bằng, C’bhuh Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân âi bhrợ bhiêc bhan bhrợ t’vaih, pa zêng 3 tiểu đội cơnh lâng 34 chiế sĩ bơơn chơơih pay tơợ apêê chiến sĩ Cao-Bắc-Lạng, ang đồng chí Võ Nguyên Giap k’đhơợng bhrợ. Nâu đoo năc đơn vị bha lâng tr’nơơp âng c’bhuh vũ trang cách mạng lâng năc đh’nơc c’bhuh tr’nơơp bhlâng âng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đội nhân dân Việt Nam ta luôn năc c’bhuh bha lâng đh’rưah lâng Đảng, pa zêng đha nuôr, bhrợ t’vaih đợ bh’nơơn ga măc chr’năp coh bh’rợ gung dưr trông dâc dha nuôr, pa chô k’tiêc k’ruung, pa chô độc lập, tự do, lâng bhrợ pa dưr K’tiêc k’ruung.

Bâc t’ngay ha nua, pr’dưr pr’dzoọng ma nưih chiến sĩ a doóh t’viêng lươt l’lăm coh bh’rợ zêl pr’luh cr’ay Covid-19 căh câ trâu boo, chong a đay coh tuh bhlong đoọng chơơc lêy ma nưih bhrêy tăh, trông dâc đha nuôr bâc 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn