P’răng puih đanh, k’rơ bhâu hecta nang chr’noh coh apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Phú Yên răng chêêt, đhr’năng căh bơơn pa chô râu rí.

P’răng puih đanh, k’rơ bhâu hecta nang chr’noh coh apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Phú Yên răng chêêt, đhr’năng căh bơơn pa chô râu rí.

C’năt t’ruih “ P’rá xa nay âng pân đil hêê”, a pêê a đhi a moó đâc ooy chr’val c’noong k’tiêc Ch’Ơm, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đoọng lum pân đil choom bhrợ cha z’lâh đha rưt đươi vêy băn a óc, choh đẳng sâm lâng pa câl bâc râu.

Choh bhrợ t’bâc tơơm chr’noh choh c’chăl coh nang cà phê căh muy zooi bâc đha nuôr Đăk Lăk pa chô bâc, năc dzợ chroi đoọng pa xiêr apêê râu môp bênh âng plêêng k’tiêc. C’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha t’ngay đâu vêy xay truih cr’liêng xa nay n’nâu”.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn