Bha ar xră g’luh 1 cơnh lâng pr’đơc “ dóo ra pă cán bộ ting cơnh n’hil coh piing, ha lêêng coh dup” xay truih bh’rợ ch’mêêt lêy cán bộ bhrợ lêt muy cơnh rơợng, đhị đêêc bhrợ pa nhâm lâh râu ting xơợng đươi âng đha nuôr.

Bha ar xră g’luh 1 cơnh lâng pr’đơc “ dóo ra pă cán bộ ting cơnh n’hil coh piing, ha lêêng coh dup” xay truih bh’rợ ch’mêêt lêy cán bộ bhrợ lêt muy cơnh rơợng, đhị đêêc bhrợ pa nhâm lâh râu ting xơợng đươi âng đha nuôr.

Cơnh bhrợ pr’hay, liêm choom âng thầy giáo tỉnh Yên Bái coh bh’rợ ting đơp băn học trò đha rưt năc đoọng ting bhrợ t’vaih pr’đơợ ha pêê a đhi học sinh đha nuôr acoon coh zr’năh k’đhap vêy pr’đơợ tươc lơp, tươc trường.

Đha nuôr acoon coh tỉnh Lâm Đồng yêm têêm pr’ăt tr’mông tơợ pr’đhang chr’noh dâu băn tằm năc cr’liêng xa nay coh c’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” t’ngay đâu.

C’năt t’ruih “ P’rá xa nay âng pân đil hêê” bêl đâu, đha nuôr lâng pr’zơc đh’rưah xơợng t’bơơn năl ooy pr’đhang ch’đhung pa đơp têy năc đoọng pa xiêr n’noh nilon, nhựa, zư lêy môi trường âng ađhi a moó chr’hoong Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn